Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Burgemeester Rianne Donders - de Leest

Portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, regionale samenwerking en externe betrekkingen.                                             

  • Burgemeester Rianne Donders - de LeestOpenbare orde en bestuurszaken
  • Integrale Veiligheid / Integrale handhaving
  • Klachtenregeling
  • Bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen
  • Bestuurlijke en (EU)regionale samenwerking
  • Representatie en externe betrekkingen
  • Dualisme
  • Integriteit

Contact

(0475) 35 95 03
bestuurssecretariaat@roermond.nl

Nevenfuncties

Uw Reactie
Uw Reactie