Coalitieakkoord: Roermond maken we samen!

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Coalitieakkoord: Roermond maken we samen!

Coalitieakkoord: Roermond maken we samen!

17 mei

Na een constructieve periode van overleg tussen de beoogde coalitiepartners is donderdag 17 mei het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Roermond gepresenteerd. De titel van het akkoord is “Roermond maken we samen” en is ondertekend door vier partijen: GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66.

Klimaat, een zorgzame gemeente, een sterke economie en een groene omgeving lopen als een rode draad door het coalitieakkoord. Bij de uitvoering van het akkoord worden inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. Roermond maken we samen en we willen daarbij een gemeente zijn waarin iedereen mee kan doen.

Het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen weergeeft wat partijen de komende vier jaar samen met burgers, organisaties, ondernemers en de gemeenteraad willen bereiken, zal geagendeerd worden in de gemeenteraad. In deze vergadering zullen ook de vijf wethouders worden benoemd die het nieuwe college gaan vormen. Marianne Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) wordt wethouder voor het sociaal domein, communicatie en burgerparticipatie.

Tevens zal zij het locoburgemeesterschap op zich nemen. De portefeuille economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting wordt ingevuld door Angely Waajen-Crins (CDA). Frans Schreurs (Demokraten Swalmen) behoudt dezelfde portefeuille, financiën, organisatie, grondzaken en eigendommen, met sport hieraan toegevoegd. Ferdinand Pleyte wordt wethouder voor de portefeuille onderwijs, cultuur en diversiteit. Klimaat, wijken en infrastructuur valt onder de verantwoordelijkheid van Rens Evers (GroenLinks).