Veel gestelde vragen over corona maatregelen

Het kabinet heeft onlangs besloten dat Nederland van zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De aangekondigde maatregelen zorgen voor veel vragen. Kijk voor antwoorden op vragen over de nieuwe maatregelen en de aanpak van het COVID-19 virus op de website van de rijksoverheid; www.rijksoverheid.nl

De gemeente krijgt inmiddels ook veel vragen. Om u op weg te helpen, vindt u hieronder een overzicht van veel gestelde vragen met beantwoording. Deze zijn per hoofdonderwerp bij elkaar gezet. 

Contacten tot het minimum beperkt. Blijf thuis.

Het maatregelenpakket is erop gericht onze contacten tot het minimum te beperken. Blijf dus zo veel mogelijk thuis, werk zoveel als mogelijk thuis en beperk contacten buitenshuis tot strikt noodzakelijke contacten. 

Sport en ontspanning

Mag ik nog sporten?
Buiten wel, binnen niet. In een binnenruimte sporten is niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn zwemlessen voor het A-B-C diploma en therapeutisch zwemmen zonder publiek. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat alle sportscholen en gymzalen dicht zijn.

Buiten mag nog gesport worden met maximaal 2 mensen, zo lang onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er zijn geen wedstrijden. Voor topsporters gelden uitzonderingen. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Binnen deze regels voor buitensporten mogen sportaccommodaties tussen 05:00 uur en 17:00 uur open zijn. 

Mogen er meerdere tweetallen tegelijk op dezelfde locatie sporten?
Ja. Het is mogelijk dat meerdere tweetallen gebruik maken van dezelfde buitenomgeving. Dit mag voor volwassenen echter niet georganiseerd zijn of begeleidt. Groepslessen buiten mogen voor deze groep niet plaatsvinden.

Wijk- accommodaties 

Is het wijkgebouw nog open?
Nee, buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurt- of dorpshuis dan wel wijkcentrum mag alleen geopend zijn voor besloten, georganiseerde activiteiten voor kwetsbare personen. Zoals dagbesteding voor kwetsbaren. Ook hier geldt de beperkte openstellingstijd van 05:00 uur tot 17:00 uur.

Wat zijn ‘kwetsbare personen’?
Dat zijn onder andere senioren en/ of mensen met een slechte gezondheid of beperking. 

Mag er tijdens de besloten, georganiseerde activiteiten voor kwetsbaren eet -of drinkwaar worden aangeboden en/ of genuttigd?
Ja. 

Winkels, markten en verkoop

Mijn winkel is gesloten. Mag ik buiten voor mijn winkel wel spullen verkopen?
Nee. Als uw winkel gesloten moet zijn, mag er buiten ook geen verkoop plaats vinden. Bezorgen mag wel. 

Mogen klanten producten komen afhalen?
Ja, mits men zich houdt aan de regels voor “click en collect”.  De afhaalfunctie is uitsluitend bedoeld voor bestelde of gereserveerde artikelen. Publiek mag hierbij de winkel niet betreden. Er dient op een dusdanige wijze gewerkt te worden, zodat een oploop van mensen voorkomen wordt. Het afhaalpunt dient een sobere uitstraling te hebben. Dat wil zeggen; geen uitstallingen, muziek etc. U dient als klant een afspraak te maken voor het tijdstip waarop u de bestelde of gereserveerde artikelen af haalt. 

Ik wil graag private shopping aanbieden voor individuele klanten, mag dat?
Nee.   

Kan ik nog voer voor mijn dieren halen in de dierenzaak?
Ja. Dierenspeciaalzaken mogen geopend zijn. Dierenspeciaalzaken zijn voor minimaal 70 % van hun omzet afhankelijk van de verkoop van dierenproducten. 

Ik wil winterbanden laten wisselen. Mag dat?
Ja. Locaties voor het onderhoud of reparatie van goederen (dus ook uw auto) mogen geopend zijn. Voor plaatsen met meerdere functies, zoals een fietsenhandel met een werkplaats voor reparatie en herstel van fietsen, geldt dat de plaats alleen open mag voor zover het die functie en de daarvoor benodigde locatie betreft. Zo mag in de autobranche de werkplaats wel open worden gesteld, maar de showroom niet.

Mag ik nog pasfoto’s voor mijn rijbewijs laten maken?
Ja. Fotostudio’s mogen alleen geopend zijn voor het maken zijn voor het maken van pasfoto’s. 

Kan ik mijn pakketje nog terugbrengen bij de boekhandel?
Servicepunten voor het versturen of ontvangen van postpakketten en brieven mogen uitsluitend voor deze functie geopend zijn. Verkoop van andere waren is dus niet toegestaan.

Gaat de weekmarkt nog door?
Ja. De weekmarkt mag georganiseerd worden zoals gebruikelijk. 

Ik heb een bloemenzaak, mag ik daar nog bloemen verkopen?
Nee. Enkel kerstbomen mogen buiten verkocht worden. Voor bloemen geldt dat die enkel verkocht mogen worden via het systeem van “click & collect”, dit is hetzelfde voor planten en toebehoren.

Horeca

Horeca mag enkel open zijn voor afhaal en gebruik anders dan ter plaatse.

Mogen horecazaken geopend zijn?
Nee. Dat geldt ook voor terrassen. Horeca mag enkel verkopen voor gebruik anders dan ter plaatse, zogenaamd “to -go”(dus niet op het terras van de horecagelegenheid). Alcohol verkoop in geopende (direct drinkbare) verpakking is hierbij niet toegestaan. 

Mogen horeca zaken een “to-go” afhaalpunt, op hun terras plaatsen?
Ja. Horecazaken mogen een verkoop punt inrichten op hun terras voor gebruik anders dan ter plaatse. Net zoals afhaalpunten in winkels dienen deze een sobere uitstraling te hebben om een oploop van publiek te voorkomen. Muziekinstallaties, parasols, tenten, overkappingen, foodtrucks en dergelijke vallen hier niet onder.

Mag de coffeeshop nog geopend zijn voor afhaal van softdrugs?
Ja. Voor eet- en drinkgelegenheden, dus ook voor coffeeshops blijven de al geldende afhaalmogelijkheden gelden.

Mag ik nog in een hotel overnachten?
Ja. Zo lang u niet woonachtig bent in de gemeente waar u wilt overnachten is dit mogelijk. 

Contactberoepen

Mag ik nog naar de fysiotherapeut of tandarts?
Ja. Medische contactberoepen mogen aan het werk. Zoals de tandarts en de fysiotherapeut. 

Mag ik met mijn huisdier naar de dierenarts?
Ja, dat is toegestaan.

Mag ik nog naar de kapper of schoonheidsspecialiste?
Nee. Alleen medische contactberoepen mogen aan het werk. Hiermee is het bijvoorbeeld voor kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, masseurs, chiropractors, osteopaten en acupuncturisten niet toegestaan om hun beroep uit te oefenen. 

Afval

Is de milieustraat nog open?
Ja. 
 

Uw Reactie
Uw Reactie