Het Coronafonds

Het Coronafonds is een noodfonds voor organisaties, verenigingen en stichtingen die door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en hier geen andere steun voor kunnen krijgen. Het Coronafonds is er ook voor financiële ondersteuning van innovatieve ideeën voor het vormgeven van de 1,5 meter samenleving. 

Criteria

Noodsteun

U kunt een beroep doen op het Coronafonds als u door de coronacrisis uw kernactiviteit niet meer kunt uitvoeren of het voortbestaan van uw organisatie in gevaar is. U komt alleen in aanmerking als u geen aanspraak maakt op andere middelen, zoals Rijksregelingen. 

Steun bij aanpassing dienstverlening aan 1,5 meter samenleving

U kunt een beroep doen op het Coronafonds als u uw dienstverlening moet aanpassen aan de 1,5 meter samenleving. Bijvoorbeeld door de aanschaf van kuchschermen, hygiëneproducten, het invoeren van een afhaal- of bezorgservice of het trainen van personeel. 

Steun bij uitbreiding vloeroppervlak en overdekkingen door 1,5 meter samenleving

Het Coronafonds is er ook voor organisaties die hun vloeroppervlak tijdelijk moeten uitbreiden of tijdelijk een overdekking moeten plaatsen om aan de 1,5 meter richtlijnen te voldoen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een tent of overkapping en de aanschaf van heaters. Voor het plaatsen van een tent of overkapping is vaak toestemming nodig. Meer informatie hierover staat in de criteria.  

  Over het Coronafonds

  Voor meer informatie over de criteria van het Coronafonds en het besluit van de raad om het Coronafonds in te stellen, vindt u hier.

  Behandeltermijn

  Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u een complete en overzichtelijke aanvraag indient. Alleen volledig ingevulde, ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

  • Indien nodig verzoekt het college van B&W om aanvullende informatie.
  • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, met dien verstande dat de datum van ontvangst van onvolledige aanvragen wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag door aanvrager is aangevuld.
  • Op de aanvraag wordt, gezien het karakter van het Coronafonds, zo snel als mogelijk na ontvangst van de (volledige) aanvraag een besluit genomen.

  Een aanvraag indienen

   Uw Reactie
   Uw Reactie