Panorama Maas - foto Koen Vullers

Datalek bij leerplicht

31 augustus 2023
Nieuwsbericht

Bij de verzending van brieven met aanvraagformulieren, zijn vooraf ingevulde formulieren met persoonsgegevens (o.a. het BSN) en bij de verkeerde brief gevoegd. Het gaat om gegevens van scholieren die in het buitenland onderwijs volgen en daarom in Nederland vrijstelling krijgen van de leerplicht.

De brieven zijn binnen dezelfde groep gebleven en dus niet naar willekeurige inwoners verstuurd. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is voor de betrokkenen en verontschuldigen ons hiervoor.

Veel gestelde vragen

Hoe kon dit gebeuren?

De brieven en formulieren worden geprint, gesorteerd en met een antwoordenvelop samengevoegd. Bij dit proces is de fout opgetreden. Ondanks een steekproef na dit proces, hebben we de fout helaas niet voor verzending opgemerkt.

Zijn de persoonsgegevens van mijn kind openbaar?

Alle brieven en formulieren zijn maar één keer geprint. Wanneer u het formulier met de informatie van uw eigen kind heeft ontvangen, zijn er geen gegevens gelekt.

Heeft u een verkeerd formulier ontvangen?

Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het Verzuimloket voor een nieuw formulier. 

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt contact opnemen met het Verzuimloket of uw contactpersoon bij Leerplicht.

Welke vervolgacties zijn er ondernomen?

Alle mogelijk betrokkenen zijn geïnformeerd per brief. We hebben de ontvangers van verkeerde formulieren verzocht deze te vernietigen.

Het proces wordt geëvalueerd en er worden verbeterstappen doorgevoerd om dit niet meer te laten gebeuren.