groep vrijwilligers voor en van de PlusBus

De BoodschappenPlusBus stelt zich voor…

Dankzij de inzet en het enthousiasme van zo’n 40 vrijwilligers is de oorspronkelijke ‘boodschappendienst voor ouderen’ inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die zeven dagen per week activiteiten en ontmoetingen organiseert en daarvoor inmiddels 2 bussen inzet.

Initiatief

We zijn trots op het feit dat we uitsluitend met vrijwilligers, en medewerking van de gemeente Roermond, er in zijn geslaagd dit met elkaar neer te zetten. 

De BoodschappenPlusBus is een initiatief voor ouderen die zelf maar moeilijk de deur uit kunnen. En een succesvolle manier om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. 

Activiteitenprogramma

We stellen iedere twee maanden een nieuw activiteitenprogramma samen en bundelen dit in een programmaboekje. Deelnemers ontvangen dit programmaboekje thuis en kunnen zich tegen een geringe vergoeding aanmelden voor de activiteiten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen, plannen we de uitstapjes meerdere keren per maand in, op verschillende dagen. In de voorbije jaren zijn in de bus tal van vriendschappen ontstaan. 

Sommige activiteiten worden zelfs door groepjes deelnemers samen geboekt, als gezellig dagje uit. 

Breder beschikbaar

We stellen de programmaboekjes nu ook beschikbaar voor ouderen die niet eerder hebben deelgenomen aan een activiteit. We brengen huis-aan-huis boekjes met een kennismakingsbrief rond in woonwijken en appartementen in de gemeente Roermond waar veel ouderen wonen. 

Ook leggen we programmaboekjes op openbare plekken neer waar ouderen regelmatig komen, denk aan gemeenschapshuizen, ontmoetingscentra en op balies van servicepunten o.a. van VIJF.

Veilig vervoer

Steeds meer ouderen melden zich aan voor een uitstapje en onze chauffeurs en begeleiders zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt en veilig vervoerd wordt. Elke deelnemer wordt thuis opgehaald en weer afgezet, gebruikersvriendelijker kunnen we het niet maken! Kijk voor meer informatie op http://www.plusbusroermond.nl/ 

John van den Groenendal,

Voorzitter Stichting BoodschappenPlusBus Roermond