@ease opent de deur voor jongeren in Roermond

Op woensdag 15 mei 2024 werd @ease Roermond officieel geopend door wethouder Marianne Smitsmans. Sinds 21 mei kunnen jongeren elke dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur bij het Jongeren Service Punt Plus (JSP+) terecht voor een gesprek met leeftijdsgenoten. Deze bijeenkomsten zijn gratis, anoniem, vrijblijvend en bieden ook de mogelijkheid tot online chatten.

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne benadrukt het belang van deze voorziening: "Het laagdrempelige contact tussen leeftijdsgenoten, de directe verbinding met onze lokale zorg- en welzijnsorganisaties en de koppeling met wetenschappelijk onderzoek waren doorslaggevend om @ease in Roermond te introduceren. Het sluit naadloos aan op de behoeften van onze jongeren. Een luisterend oor of iemand die onbevooroordeeld met je meedenkt kan cruciaal zijn als je als jongere kampt met psychische klachten."

Over @ease

@ease biedt jongeren van 12 tot 25 jaar een plek voor een luisterend oor wanneer het leven tegenzit. Jongeren kunnen hier gratis en anoniem binnenlopen voor een gesprek. Jonge vrijwilligers werken samen met professionals van lokale organisaties om ondersteuning te bieden, wat enorm wordt gewaardeerd door de jongeren.

Innovatieve samenwerking

@ease is een pionier in het Nederlandse zorg- en welzijnslandschap met haar unieke netwerkorganisatie gebaseerd op peer support. Lokale zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen @ease door hun professionals, zoals jeugd- en gezinswerkers, psychologen en psychiaters, in te zetten binnen de @ease-teams. Deze domeinoverstijgende samenwerking speelt in op de groeiende vraag naar ondersteuning voor jongeren met mentale klachten. @ease streeft naar een landelijke uitbreiding van haar inloopcentra in samenwerking met partnerorganisaties.

De vestiging in Roermond is elke dinsdag geopend van 16.00 tot 19.00 uur bij JSP+ (Sint Christoffelstraat 17). Een afspraak maken is niet nodig, maar kan via roermond@ease.nl. Meer informatie is te vinden op www.ease.nl.

Onderdeel van een wereldwijde beweging

@ease is geïnspireerd op het succesvolle Australische initiatief Headspace, opgericht in 2006. Headspace biedt inmiddels in meer dan 150 centra wereldwijd gratis ondersteuning aan jongeren. De positieve resultaten zijn wereldwijd erkend en diverse landen hebben vergelijkbare initiatieven opgezet. @ease maakt deel uit van deze wereldwijde en wetenschappelijk onderbouwde Youth Mental Health Movement. In Nederland heeft @ease vestigingen in onder andere Maastricht, Amsterdam, Heerlen, Rotterdam, Groningen, Leiden, Leeuwarden, Haarlem, Zwolle en Eindhoven.