Economische visie

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Beleidsdocumenten en regelgeving » Economische visie

Economische visie

15 mei

Binden van de jeugd aan de stad, een aantrekkelijke binnenstad, meer toeristische bezoekers, goed geschoold personeel voor bedrijven, ervoor zorgen dat startende bedrijven zich kunnen ontplooien. Dat zijn enkele doelen uit de Economische Visie van Roermond. .

Op 11 2017 mei heeft de gemeenteraad deze visie vastgesteld. De visie is opgesteld in overleg met veel en verschillende belanghebbenden. De reden om een visie te maken is dat de economie sterk verandert. Daarom wil Roermond de koers bepalen voor de economische ontwikkeling voor de komende jaren.

Roermond is een economisch sterke en veelzijdige stad. Behalve als werkstad is de stad ook aantrekkelijk als woonstad en als bestemming voor bezoekers en bewoners. Dit willen we zo houden en sterker maken. Hiervoor zet de stad in op vier speerpunten.

Het eerste speerpunt is om verder te groeien als complete stad, die interessant is voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dat doen we onder andere met een aantrekkelijke binnenstad, als aantrekkelijke toeristische bestemming maar ook met centrumvoorzieningen voor de regio zoals de zorg. De cultuur en historie van de stad kunnen nog meer dan nu al gedaan wordt, gebruikt worden om mensen naar Roermond te trekken.

Het tweede speerpunt is het menselijk kapitaal, dat belangrijk is voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Het is de kunst om de juiste mensen met de juiste opleiding in Roermond te hebben en te houden. Het behouden van de jeugd in Roermond is daarom een belangrijk doel. Maar ook ervoor zorgen dat scholing is afgestemd op de arbeidsmarkt en dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen.

Ondernemerschap en innovatie (speerpunt 3) zijn belangrijk voor de groei van banen en de concurrentiepositie van Roermond. Steeds meer mensen starten hun eigen bedrijf op. Roermond wil een broedplaats zijn voor deze starters en er aan bijdragen dat nieuwe ondernemingen slagen. In een snel veranderende economie draait bijna alles om innovatie. We willen daarom zorgen voor de randvoorwaarden voor bedrijven om hier te kunnen ondernemen en te innoveren. Dat doen we onder andere met het Retail Innovation Centre, de regio (Keyport 2020) maar ook door te zorgen voor goed relatiebeheer en te zorgen dat initiatieven goed kunnen landen.

Samenwerking is ten slotte het vierde en laatste speerpunt van de visie. In Roermond gaat het om de samenwerking met organisatie binnen Roermond, en ervoor zorgen dat zij zelfstandig kunnen functioneren en invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Met de regio blijven we ook nauw samenwerken. Maar we zoeken tegelijkertijd over de grenzen van de regio naar kansen voor samenwerking met nieuwe partners.

Met deze visie heeft Roermond de kansen in kaart gebracht en de richting bepaald om verder te kunnen groeien in een snel veranderende economie. Om de uitvoering van projecten op gang te brengen, wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit zal in nauwe samenwerking met belanghebbenden worden opgesteld.

Hieronder vindt u een video-impressie van het economisch profiel van Roermond:

Economische Visie