Bijeenkomst eenzaamheid: hoe zorgen we voor ècht contact?

Bijeenkomst eenzaamheid

Woensdag 12 juni namen ruim 90 mensen deel aan de bijeenkomst over eenzaamheid in Roermond. Wethouder Smitsmans: “Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich betrokken voelen en mee willen denken.”

Die betrokkenheid vanuit veel verschillende sectoren is belangrijk voor Roermond. We doen al heel veel goede dingen en toch zijn er ook veel inwoners die zich eenzaam voelen. Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar komt meer voor naarmate mensen ouder worden en te maken krijgen met beperkingen of ziekte. De centrale vraag tijdens de bijeenkomst was wat we kunnen doen om eenzaamheid in Roermond te voorkomen en te verminderen.

Prof.dr. Nele Jacobs hield een inspirerende inleiding, waarna de aanwezigen zich samen bogen over de vraag wat nu echt het verschil kan maken in Roermond. De oplossingsrichtingen liggen soms dichterbij dan we aanvankelijk denken. Er zijn veel activiteiten maar, zo vragen de aanwezigen zich af: hebben mensen écht contact met elkaar? Voeren we het goede gesprek, luisteren we nog wel naar elkaar?’ Mogen we praten over ons gevoel van eenzaamheid? Want iedereen heeft er in zijn/haar leven mee te maken. Grote vraag is dan hoe kunnen we (beter) omgaan met gevoelens van eenzaamheid, met ingrijpende gebeurtenissen en kunnen we ons voorbereiden op het ouder worden?

De gesprekken tijdens deze middag geven goede input en richting voor het plan van aanpak dat opgesteld wordt door projectleider Sergio van Santvoort. Maar liefst 30 mensen hebben zich opgegeven om mee te denken over de verdere uitwerking. Een impressie van de bijeenkomst geeft het visuele verslag van Nuala Burns. Voor vragen of suggesties: sergiovansantvoort@roermond.nl

Bent u zelf eenzaam en bent u op zoek naar hulp en/of ondersteuning, bel dan met het zorgteam Roermond: T. 14 0475 of mail infozorgteam@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie