wolk iconEvaluatie Hoogwater juli 2021

De gemeente Roermond heeft een lokale evaluatie uitgevoerd van de hoogwateraanpak in juli 2021. Deze biedt belangrijke leerpunten voor de gemeentelijke inzet bij het hoogwater.

  • Bekijk de lokale quickscan onderaan deze pagina.

Op regionaal niveau hebben de veiligheidsregio Limburg-Noord en het Waterschap Limburg ook leerevaluaties uitgevoerd: