Veilige evenementen en samenkomsten april en mei

Beperk het aantal contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk. Zo kunnen wij coronabesmettingen tegengaan. Dat geldt ook tijdens de komende feestdagen, de Ramadan en de dodenherdenking op 4 mei. 

Dit betekent dat je deze dagen samen kunt zijn met mensen uit je eigen huishouden en met maximaal één iemand van buiten jouw eigen huishouden. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee. Zo kun je met het eigen gezin koningsdag live vanaf de bank volgen met een vriend of vriendin gezamenlijk het Suikerfeest vieren. De overige maatregelen blijven ook tijdens deze dagen gelden. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. 

Het is niet toegestaan om evenementen te organiseren. Voor personen tot en met 17 jaar is het wel mogelijk om in de openbare ruimte te organiseren. Voor de organisatie kan gedacht worden aan welzijnsinstanties of om dit in verenigingsverband te doen. Hierbij geldt (net zoals bij sport) dat er wel volwassen begeleiders aanwezig mogen zijn, maar geen volwassen toeschouwers. Zo is het mogelijk om een sport en spelmiddag op het lokale sportcomplex te organiseren. Voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties, neem contact op via sport@roermond.nl. Heeft u andere vragen over sporten en bewegen, stel ze via iksportmee@roermond.nl

Het huidige maatregelenpakket loopt tot en met 20 april en kan aangepast worden. Houdt daarom de het nieuws over de maatregelen goed in de gaten.

Veelgestelde vragen 

Mag ik tijdens de feestdagen meer dan één persoon uitnodigen? 

Nee, ook tijdens deze dagen geldt het advies om maximaal één persoon uit te nodigen. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee. Dit betekent dat wij ook deze dagen in kleine kring moeten doorbrengen. Door ons aan deze maatregelen te houden beschermen we elkaar tegen het coronavirus. 

Is er een uitzondering op de avondklok voor religieuze rituelen en bijeenkomsten? 

Nee, het organiseren van bijeenkomen voor religieuze bijeenkomsten en rituelen valt niet onder de uitzondering van de avondklok. Het is daarom niet mogelijk om na de avondklok naar de kerk, synagoge of moskee te gaan of na het ingaan daarvan naar huis te gaan. Het is wel mogelijk om online aan diensten deel te nemen dan wel thuis met het eigen huishouden deze rituelen uit te voeren. 

Evenementen

Mogen er evenementen voor bijvoorbeeld Koningsdag of Bevrijdingsdag georganiseerd worden? 

Momenteel is het organiseren van evenementen niet mogelijk vanwege een evenementenverbod. Dit betekent dat er tijdens de komende feestdagen ook geen evenementen georganiseerd kunnen worden. Je kunt natuurlijk wel binnen het eigen huishouden of met één iemand buiten jouw huishouden deze dagen vieren. Mocht je iemand van buiten jouw eigen huishouden uitnodigen, houdt dan wel anderhalve meter afstand. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. 

Mogen er jeugdactiviteiten georganiseerd worden? 

Het organiseren van evenementen is niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar is het wel mogelijk kleinschalige jeugdactiviteiten in de openbare ruimte te organiseren. Hierbij geldt net zoals bij sport dat er wel volwassen begeleiders aanwezig mogen zijn, maar geen volwassen toeschouwers. Het is niet noodzakelijk dat de kinderen onderling anderhalve meter afstand houden. Voor meer informatie over de organisatie van deze jeugdactiviteiten kan er contact worden opgenomen met de lokale autoriteiten. 

Ramadan 

Is het mogelijk om met mensen buiten het huishouden samen te komen voor de Iftar? 

Het is mogelijk om één persoon van buiten het huishouden per dag te ontmoeten. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee. Dit mag natuurlijk ook voor de Iftar. Hierbij moet wel de avondklok in acht worden genomen. 

Koningsdag

Hoe kan Koningsdag dit jaar gevierd worden? 

Dit jaar zullen wij opnieuw koningsdag op een aangepaste manier moeten vieren. Er geldt tijdens Koningsdag een evenementenverbod. Daarnaast moet iedereen zich aan de overige maatregelen houden. Dit betekent dat je anderhalve meter afstand houdt daarnaast is groepsvorming verboden. Ook met Koningsdag is het advies alleen te reizen als dit noodzakelijk is. Blijf dicht bij huis en ga weg als het ergens druk is. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor koningsdag raadpleeg de website van de Oranjebond

Is het mogelijk om een (kinder)vrijmarkt te organiseren? 

Momenteel is het niet mogelijk om evenementen te organiseren. Het organiseren van een (kinder)vrijmarkt is daarom niet mogelijk. Het doel van deze maatregelen is om zoveel mogelijk beweging tegen te gaan om daarmee besmettingen te voorkomen. Gelijktijdig geldt er voor winkeliers dat zij verantwoordelijk zijn voor een sobere uitstraling van het afhaalpunt om groepsvorming te voorkomen. Het is aan de lokale autoriteiten om hier verder invulling aan te geven, met inachtneming van de lokale regels over straathandel en standplaatsvergunningen. 

Mag er voor kinderen in het kader van koningsdag een activiteit georganiseerd worden? 

Voor kinderen tot en met 17 jaar is het wel mogelijk kleinschalige jeugdactiviteiten in de openbare ruimte te organiseren. Hierbij geldt net zoals bij sport dat er wel volwassen begeleiders aanwezig mogen zijn, maar geen volwassen toeschouwers. Hierbij is het niet noodzakelijk dat zij anderhalve meter afstand houden. Neem hiervoor contact op met de gemeente via iksportmee@roermond.nl  en/ of evenementen@roermond.nl.

Kan je naar Eindhoven gaan om bij het bezoek van het koningspaar aanwezig te zijn? 

De gemeente Eindhoven heeft opgeroepen om thuis te blijven, omdat het nu niet mogelijk is om fysieke evenementen te organiseren. Wel is het bezoek van koning Willem-Alexander aan Eindhoven tussen 11.00 en 13.00 te volgen via de NOS en www.koningsdageindhoven.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie