Lijst met collectieve festiviteiten

Door het college zijn de volgende collectieve festiviteiten voor 2021 vastgesteld:

Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021
Popronde zondag 31 januari 2021
Carnaval vrijdag 12 februari tot en met dinsdag 16 februari 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Voorjaarskermis vrijdag 28 mei tot en met donderdag 3 juni 2021
Sjommelmert woensdag 28 juli en donderdag 29 juli 2021
Dweijelavond vrijdag 3 september 2021
Kermis Swalmen vrijdag 17 september tot en met woensdag 22 september 2021
Dreijavond vrijdag 15 oktober 2021
Elfde van de elfde woensdag 10 november 2021
Kweijelavond vrijdag 26 november 2021
Tweede kerstdag zondag 26 december 2021
Oudjaarsdag vrijdag 31 december 2021

Voordat gebruik kan worden gemaakt van een ontheffingsmogelijkheid moet de horeca-exploitant dit van te voren melden. De melding wordt gebruikt om belanghebbenden te informeren en het aantal gebruikte ontheffingsmogelijkheden te registreren. Deze meldingen zijn voor iedereen te raadplegen via de lijst ontheffingen per datum.

Uw Reactie
Uw Reactie