Gaat uw kind in het buitenland naar school?

10 juli 2023
Nieuwsbericht

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die woonachtig zijn in Nederland, maar onderwijs volgen in bijvoorbeeld België, moeten volgens de Nederlandse Leerplichtwet tijdig vrijstelling aanvragen van de Nederlandse leerplichtwet vanwege het onderwijs in het buitenland (vrijstelling op basis van artikel 5 onder c van de Leerplichtwet 1969). 

Zit uw kind komend schooljaar in het buitenland op school en is uw kind jonger dan 18 jaar?  Stuur dan een e-mail naar verzuimloket@roermond.nl met daarin vermeld:

  1. Voor- en achternaam en geboortedatum van de leerling 
  2. Voor- en achternaam en adres van ouder(s)/verzorger(s)
  3. Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor eventuele vragen
  4. Naam van de school waar uw kind volgend schooljaar op school zal zitten. 
  5. Adres en telefoonnummer van de school buiten Nederland
  6. Gebruik als onderwerp van de mail: beroep op vrijstelling

Wij checken de schoolinschrijvingen direct vanaf 1 september 2023 bij de Belgische scholen. Als de Belgische school de inschrijving bevestigd, dan ontvangt u per brief de vrijstelling voor schooljaar 2023-2024. 

Vraag de vrijstelling tijdig aan

We willen graag vóór 1 augustus weten wie komend schooljaar in het buitenland op school zit.  Op het moment dat de vrijstelling niet tijdig wordt aangevraagd, is er sprake van een overtreding van de leerplichtwet door ouder(s)/verzorger(s). Het is daarom van groot van belang dat deze vrijstelling op tijd wordt aangevraagd. 

Nog geen startkwalificatie?

Is uw kind tussen tussen de 18 en 23 jaar, en nog niet in het bezit van een startkwalificatie (Havo/VWO/MBO niv 2,3,4 diploma of hieraan gelijkwaardig) en volgt het onderwijs in België? 
Stuur ook dan een e-mail naar verzuimloket@roermond.nl met naam, geboortedatum, telefoonnummer en de naam van de Belgische school waar het kind komend schooljaar ingeschreven staat. Heeft uw kind in België een diploma behaald dat gelijkwaardig is aan een startkwalificatie, stuur ons ook dan een e-mail met deze informatie. Zo voorkomt u dat  we u onnodig blijven benaderen vanuit ons Doorstroompunt (Voormalig RMC), vanwege het niet hebben van een startkwalificatie terwijl uw kind op school zit of een diploma heeft behaald dat gelijkwaardig is aan een startkwalificatie.  

Gemeente Roermond is gemandateerd om taken betreffende de Leerplichtwet 1969 uit te voeren voor de gemeenten Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw.