Voorkant gebouw Westrom met logo

Gemeente Roermond heeft het voornemen Westrom over te nemen

04 juli 2024
Nieuwsbericht

Westrom en de Gemeente Roermond hebben het voornemen om Westrom per 1 januari 2025 onder te brengen bij de Gemeente Roermond. Westrom is nu nog een samenwerkingsverband van de vijf gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond en voert de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor deze gemeenten. Begin dit jaar zijn de mogelijkheden van een overname door de Gemeente Roermond onderzocht. De komende tijd geven de vijf gemeenteraden hun visie op het voorgenomen besluit.

Participatiewet en Wsw

Naast het uitvoeren van de Wsw laat Westrom ook mensen participeren en integreren en worden zoveel mogelijk mensen naar (regulier) werk of andere vormen van participatie in de samenleving gebracht. Doordat de Wsw in 2015 gestopt is, daalt landelijk de Wsw-doelgroep. Ook Westrom merkt de effecten van die landelijke daling. Bij een eventuele overname is het voor zowel Westrom als de Gemeente Roermond van belang dat de dienstverlening en infrastructuur behouden blijft voor de medewerkers en de inwoners die in de toekomst zijn aangewezen op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

Mensontwikkelbedrijf 

De gemeente Roermond verkent naast de voorgenomen overname ook de mogelijkheden om een eigen Mensontwikkelbedrijf te realiseren, zodat in de toekomst de doelgroep van de Participatiewet en Wsw bediend kan worden.

Wethouder Marianne Smitsmans, tevens voorzitter van het algemeen bestuur van Westrom: ‘Door het voorgenomen besluit van Westrom kan de gemeente Roermond ook naar de toekomst toe zorgdragen voor het behoud van werkplekken voor de inwoners die in het kader van de Wsw werken en participeren. Daarnaast krijgen we hierdoor de mogelijkheid om toe te werken naar een plek waar talentontwikkeling voor de hele doelgroep van de Participatiewet ingevuld kan worden. We houden daardoor alle mogelijkheden die de huidige Westrom kan bieden en kunnen daar nieuwe diensten aan toevoegen om de inwoners die dat nodig hebben optimaal te kunnen ondersteunen.’

Foto: Westrom