Gemeenteagenda

In de bestuurlijke gemeenteagenda vindt u de belangrijke afspraken van het stadsbestuur. Per onderdeel is vermeld of de bijeenkomst openbaar is, en dus vrij bezocht kan worden door belangstellenden of media. Voor vragen over de bestuurlijke gemeenteagenda, kunt u terecht bij de bestuurssecretariaat, via het centrale telefoonnummer 14 0475.

Donderdag 17 juni 2021

 • 09.30 uur: Bestuurlijke Klimaatadaptatie Limburg. Aanwezig wethouder Evers (niet openbaar)
 • 10.00 uur: Algemene Vergadering Aandeelhouders OML. Aanwezig wethouder Waajen (niet openbaar)
 • 10.00 uur: Eurregio RMN Ledenvergadering. Aanwezig burgemeester Donders en wethouder Schreurs (niet openbaar)
 • 14.00 uur: Taskforce Mobiel Banditisme. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar/digitaal)
 • 15.00 uur: Bestuurlijk overleg Afval Samenwerking Limburg. Aanwezig wethouder Evers (niet openbaar/digitaal)
 • 16.00 uur: Algemene Vergadering van Aandeelhouders WML. Aanwezig wethouder Evers (niet openbaar)

Vrijdag 18 juni 2021

 • 09.00 uur:  Bestuurlijk overleg Samenwerking Noord en Midden Limburg. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar/digitaal)
 • 11.00 uur: Bestuurlijk overleg Kernteam Noord en Midden Limburg. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar/digitaal)

Zaterdag 19 juni 2021

---

Zondag 20 juni 2021

---

Maandag 21 juni 2021

 • 14.00 uur: Bestuurlijk overleg OML. Aanwezig wethouder Waajen (niet openbaar)
 • 19.00 uur: Commissie BM. Aanwezig burgemeester Donders en wethouder Schreurs. Digitaal/ te volgen via website www.roermond.nl (bestuur en organisatie)

Dinsdag 22 juni 2021

 • 09.30 uur: B&W vergadering. Aanwezig College (niet openbaar)
 • 19.00 uur: Commissie BS. Aanwezig wethouder wethouders Smitsmans/Schreurs/Pleyte/Evers. Digitaal/ te volgen via website www.roermond.nl (bestuur en organisatie)
 • 19.30 uur: Informatiebijeenkomst Zonnedak project Zonneroos. Aanwezig wethouder Evers (niet openbaar/digitaal)

Woensdag 23 juni 2021

 • 09.00 uur: Bestuurlijk overleg SKR/Swalm en Roer. Aanwezig wethouder Pleyte (niet openbaar/digitaal)
 • 09.30 uur: Bestuurlijk overleg Westrom. Aanwezig wethouder Smitsmans/Schreurs (niet openbaar/digitaal)
 • 14.00 uur: Bestuurlijk overleg WMO regionaal. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar/digitaal)
 • 19.00 uur: Commissie Ruimte: Aanwezig wethouder Waajen/Evers. Digitaal/ te volgen via website www.roermond.nl (bestuur en organisatie)

Donderdag 24 juni 2021

 • 09.00 uur: Algemene Ledenvergadering Afval Samenwerking Limburg. Aanwezig wethouder Evers (niet openbaar)
 • 09.30 uur: Regionaal Bestuurlijk Overleg. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar/digitaal)
 • 10.00 uur: Stuurgroep Deltaprogramma Maas. Aanwezig wethouder Waajen (niet openbaar/digitaal)
 • 10.30 uur: VNG commissie Zorg Jeugd en Onderwijs. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar/digitaal)
 • 13.00 uur: Bestuurlijk overleg BSGW. Aanwezig wethouder Schreurs (niet openbaar/digitaal)
 • 13.30 uur: Provinciaal Overlegtafel Stikstof. Aanwezig wethouder Evers (niet openbaar)
 • 19.00 uur: Gezamenlijke Commissievergadering: Aanwezig College. Digitaal/ te volgen via website www.roermond.nl (bestuur en organisatie)

Vrijdag 25 juni 2021

 • 10.00 uur: Bestuurlijk overleg VNR Taakgroep Maas. Aanwezig wethouder Waajen (niet openbaar)
 • 11.30 uur: Bestuurlijk overleg Grenspark Maas Swalm Nette. Aanwezig wethouder Evers (niet openbaar/digitaal)

Zaterdag 26 juni 2021

---

Zondag 27 juni 2021

---
 

Wilt u het College van Burgemeester en Wethouders uitnodigingen voor een bijzondere gelegenheid (feest, evenement, jubileum), stuur de uitnodiging dan tijdig toe.

 

Uw Reactie
Uw Reactie