Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Gemeenteagenda

In de bestuurlijke gemeenteagenda vindt u de belangrijke afspraken van het stadsbestuur. Per onderdeel is vermeld of de bijeenkomst openbaar is, en dus vrij bezocht kan worden door belangstellenden of media. Voor vragen over de bestuurlijke gemeenteagenda, kunt u terecht bij de bestuurssecretariaat, via het centrale telefoonnummer 14 0475.

Vrijdag 23 september 2022

 • 09.30 uur: Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar).
 • 13.00 uur: 125 jaar LLTB Jubileumviering. Aanwezig wethouder Van Rey (niet openbaar).
 • 13.30 uur: Bestuurlijk overleg SDK Vastgoed. Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).

Zaterdag 24 september 2022

 • 11.30 uur: Opening Oldtimerrace Monuta. Aanwezig wethouder Smitsmans.
 • 12.30 uur: Deelname Burendag Camillus. Aanwezig wethouder Smitsmans.
 • 20.00 uur: Reünie van Koninklijke Harmonie St. Caecilia 170 jaar. Aanwezig wethouder Van Ballegooij.

Zondag 25 september 2022

 • 14.30 uur: Muzikaal evenement “De Maerelingk Zingk. Aanwezig wethouder Smitsmans.

Maandag 26 september 2022

 • 09.30 uur: Werkbezoek Gemeentewerf. Aanwezig wethouders Smitsmans (niet openbaar).
 • 12.00 uur: Limburg Lunch Limburgse Werkgevers Vereniging. Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).
 • 15.00 uur: Stuurgroep voorbereiding Bestuurscommissie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar).
 • 16.00 uur: Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar).
 • 17.30 uur: Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar).

Dinsdag 27 september 2022

 • 09.30 uur: B&W vergadering. Aanwezig College (niet openbaar).
 • 16.00 uur: Opening Bouwplan Neelderveld. Aanwezig wethouder Franssen.
 • 18.00 uur: Bewonersavond Roerdelta. Aanwezig wethouder Franssen. Locatie Theaterhotel De Oranjerie.
 • 17.30 uur: Startbijeenkomst Proeftuin “Leven tot het einde”. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar).      

Woensdag 28 september 2022

 • 09.00 uur: Euregio Commissie Economie en Toerisme. Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).
 • 10.00 uur: Dagelijks Bestuur Omnibuzz. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar).
 • 11.30 uur: Informatiebijeenkomst in het kader van realisatie Flexwoningen met Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Aanwezig wethouders Franssen en Van Rey (niet openbaar).
 • 14.00 uur: Bestuurlijk Overleg Roermond Spickerhoven III. Aanwezig burgemeester Donders en wethouder Franssen (digitaal/niet openbaar).
 • 15.00 uur:Algemeen Bestuur Keyport. Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).
 • 15.30 uur: Opening trampoline park Speeltuin Kitskensberg. Aanwezig wethouders Van Ballegooij en Van Rey.
 • 15.30 uur: Bestuurlijk Overleg After Summer School “Geweld hoort nergens thuis”. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar).
 • 18.00 uur: Bijeenkomst Nacht van de Integriteit. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar).
 • 19.00 uur: Sprekersplein. Aanwezig college. Locatie: tuinzaal stadhuis.

Donderdag 29 september 2022

 • 09.00 uur: Bestuursconferentie Veiligheidsregio Limburg Noord. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar).
 • 09.00 uur: Perstoelichting begroting 2023. Aanwezig wethouder Franssen.
 • 09.30 uur: Bestuurlijke Klimaatadaptie Tafel (BKal). Aanwezig wethouder Van Ballegooij (niet openbaar).
 • 10.00 uur: Werkconferentie De Limburgse dag van het Openbaar Vervoer (OV). Aanwezig wethouder Zwijnenberg (niet openbaar).
 • 10.00 uur: Bijeenkomst Toerisme en Recreatie. Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).
 • 10.30 uur: Bijeenkomst Regio Deal Midden-Limburg: Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).
 • 13.00 uur: Bijeenkomst Bestuur Waterschap. Aanwezig wethouders Van Ballegooij en Van Rey (niet openbaar).
 • 13.00 uur: Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).
 • 14.30 uur: Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie (RES). Aanwezig wethouder Van Rey (niet openbaar).
 • 15.00 uur: Nederlandse Vrouwen Raad. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar).

Vrijdag 30 september 2022

 • 09.00 uur: Bestuursconferentie Veiligheidsregio Limburg Noord. Aanwezig burgemeester Donders (niet openbaar).
 • 09.30 uur: Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid. Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).
 • 10.30 uur: Bestuurlijk Netwerk J42 overleg. Aanwezig wethouder Smitsmans (digitaal/niet openbaar).
 • 13.00 uur: Bijeenkomst ambtelijke delegatie Den Haag. Aanwezig wethouder Zwijnenberg (niet openbaar.
 • 13.30 uur: Bestuurlijk Overleg Designer Outlet Roermond. Aanwezig wethouders Franssen en Van Rey (niet openbaar).
 • 14.00 uur: Kick-off opening Zorgstart Noord- en Midden-Limburg. Aanwezig wethouder Smitsmans (niet openbaar).
 • 15.00 uur: Werkbezoek firma Merpo. Aanwezig wethouder Franssen (niet openbaar).

Zaterdag 1 oktober 2022

---

Zondag 2 oktober 2022

---
 

Wilt u het College van Burgemeester en Wethouders uitnodigingen voor een bijzondere gelegenheid (feest, evenement, jubileum), stuur de uitnodiging dan tijdig toe.