wegwijzerbord iconGemeentelijk beleid Verkiezingsreclame 2023

Hieronder leest u meer over het aanleveren van verkiezingsposters aan voor de aanplakborden.

Specificaties posters

U levert als partij zelf de verkiezingsposters aan voor de aanplakborden. De borden worden centraal beplakt en vervolgens geplaatst.

Om het aanleveren van uw posters zo goed mogelijk te laten verlopen staan onderstaand de aanleverspecificaties;

  • minimaal 25x A2 formaat posters op blueback papier

De verkiezingsposter dient uiterlijk 23-10-2023 aangeleverd te zijn bij: 

Publica Buitenreclame 
Natronchemieweg 8
6049 CN Herten
Info@publica-buitenreclame.nl

Na 23-10-2023 worden geen posters meer aangenomen! Altijd bellen voor aflevering posters met tel. 06-51598499. Graag duidelijk vermelden van welke partij de posters zijn.

Bij vragen over het aanleveren of het plakken van de posters kunt u rechtstreeks contact opnemen met Publica buitenreclame.

Driehoeksborden

Voor het plaatsen van driehoeksborden geldt dat per politieke partij maximaal 100 driehoeksborden kunnen worden geplaatst. De borden mogen 3 weken voor aanvang van de verkiezingen worden geplaatst tot en met de dag, na de dag van het stemmen. Bovenstaande en aanvullende voorschriften zijn overeenkomstig het Reclamebeleid.

Het plaatsen van driehoeksborden is vergunningplichtig. Meer informatie over het indienen van de aanvraag kunt u vinden op www.roermond.nl/reclameplaatsen. Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

De heer Menno Weustenraad
Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving
Telefoonnummer 14 0475
E-mail: mennoweustenraad@roermond.nl 

Flyeren

Het uitdelen van flyers in de binnenstad is toegestaan. Er zijn wel een aantal spelregels:

  • binnen 500 meter van de verspreiding van flyers het vriendelijke verzoek alle rondslingerende flyers op te ruimen;
  • het is niet toegestaan flyers te verspreiden op de weekmarkten (zaterdagmarkt, woensdag op het Munsterplein).

Overige verkiezingsuitingen

Voor het aanbrengen van spandoeken of banieren dan wel de A0 formaat objecten dient een vergunning te worden aangevraagd en zijn legeskosten verschuldigd. Voor vragen hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving, contactpersoon Menno Weustenraad. Hij is bereikbaar per telefoon 14 0475 of per e-mail mennoweustenraad@roermond.nl

Locaties aanplakborden 

Dit zijn borden die centraal beplakt en geplaatst worden door Publica buitenreclame, zie onderdeel “specificaties posters”.

1.    Peelveldlaan Rijksweg Noord
2.    Parallelweg
3.    Rijksweg, ter hoogte Neerstraat
4.    Rijksweg Zuid 
5.    Boukoul
6.    Dorpsstraat, Asenray
7.    Oranjelaan, Florasingel
8.    Ambachtsingel 
9.    Admiraal Helfrichstraat 
10.    Donderbergweg 
11.    Koninginnelaan 
12.    Kapellerlaan 
13.    Zwartbroekplein
14.    Burgemeester Thomas Wackersstraat 
15.    Schout Kellenerstraat
16.    Burgemeester Geuljanslaan
17.    Dorpsstraat, Herten
18.    Molenweg, Herten
19.    Elmpterweg, Wirosingel

Algemene regels

  • Voor alle uitingen geldt dat deze niet binnen een straal van 30 m rondom een stemlokaal mogen staan;
  • Gelet op de verkeersveiligheid is het plaatsen van voertuigen met LED-schermen of met andere objecten met bewegende beelden aan of gericht op de openbare weg niet toegestaan.

Aanvullend

Het vastgestelde beleid is te raadplegen via onze website roermond.nl/reclameplaatsen. Driehoeksborden en overige reclame-uitingen zijn vergunningplichtig. De vergunningaanvragen kunnen worden ingediend via oermond.nl/reclameplaatsen of mail@roermond.nl.