Project: Groot onderhoud Swalmen

Groot onderhoud Swalmen

De gemeente voert wijkgericht onderhoud uit in de Groene Kruisbuurt in Swalmen. 

Groene Kruisbuurt

De opdracht voor de werkzaamheden in de Groenekruisbuurt is verleend aan de firma Strabag B.V. te Herten. Vanaf maandag 4 mei start Strabag met het groot onderhoud met fase 1: Schoolstraat, Gevaren, Meestersweg en de Schutterskamp. We sluiten in deze fase de Gevaren/Meestersweg af. Op locatie geven we met borden de omleidingsroute aan. Tijdens de aankomende werkzaamheden vervangen we het bestaande riool, de kolken en de huisaansluitingen. Daarnaast voeren we groot onderhoud uit aan rijbanen, trottoirs, parkeerplaatsen en verkeers- en groenvoorzieningen. 

Planning

De werkzaamheden voert Strabag in 6 fases uit, zie het faseringsschema (Pdf, 1.1 MB) waarbij we grotendeels in twee werkvakken tegelijkertijd werken. 

Parkeren en huisvuil

Voor start van iedere fase ontvangen de bewoners in het betreffende werkvak per brief met meer informatie over tijdelijke vervangende parkeerplaatsen en informatie omtrent het legen van de huisvuilcontainers. 

Bouwkundige opname

Per fase ontvangen de bewoners aan de desbetreffende werkvakken een brief van Vermeer Expertise voor een bouwkundige opname. Het meewerken aan deze opname is kosteloos en niet verplicht maar het is in uw eigen belang in het geval van een eventuele schadeafwikkeling. Indien u niet de eigenaar bent van uw woning dan dient u deze oproep door te geleiden naar de eigenaar van de woning.

Contact

Per fase ontvangen de bewoners en ondernemers in het betreffende werkgebied een bewonersbrief met daarop de specifieke informatie, planning, parkeergelegenheid en eventuele omleidingen. 
Vanwege het Coronavirus vervalt het inloopspreekuur op locatie. U kunt daarnaast contact met ons op nemen via:

In verband met het Coronavirus is er geen algemene informatieavond. In plaats daarvan vindt u hier de presentatie (Pdf, 3 MB) of bekijk deze op YouTube.

De contactpersonen voor de uitvoering zijn de heer Herman Snackers (uitvoerder), telefoonnummer  06 53 33 50 77 en e-mailadres herman.snackers@strabag.com en mevrouw Imelda van Horne (omgevingsmanager), telefoonnummer 06 18 52 60 76 en e-mailadres imelda.vanhorne@strabag.com.

Waterklaar

De gemeente streeft ernaar om de regenwaterafvoer aan de voorzijde van de woningen af te koppelen tijdens het project. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer aan de achterzijde van de woningen maakt geen deel uit van het project, maar valt onder een aparte stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater voor particulieren.

Bewoners komen in aanmerking voor een financiële bijdrage per vierkante meter wanneer zij het dak aan de achterzijde afkoppelen (minimaal 40 m² tot maximaal 200 m²). Kijk voor meer informatie hierover op www.roermond.nl/waterklaar.

Meer informatie

Strabag verspreidt regelmatig projectbrieven in het projectgebied Groenekruisbuurt. Voor meer informatie met betrekking tot dit project kunt u zich ook richten tot de projectleider, de heer R. Rosenboom van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via (0475) 35 92 61 of robrosenboom@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie