Project: Groot onderhoud Swalmen

Groot onderhoud Swalmen

De gemeente voert wijkgericht onderhoud uit in de Stationsbuurt en Groene Kruisbuurt in Swalmen. 

Stationsbuurt

De opdracht voor de werkzaamheden in de Stationsbuurt is verleend aan de firma Strabag B.V. te Herten. De werkzaamheden in de Stationsbuurt zijn 6 mei van start gegaan. Contactpersonen voor de uitvoering zijn de heer Herman Snackers (uitvoerder), tel. 06 53 33 50 77 herman.snackers@strabag.com en mevrouw Imelda van Horne (omgevingsmanager), tel. 06 18 52 60 76 imelda.vanhorne@strabag.com Tevens is het mailadres nl-swalmen@strabag.com aangemaakt voor bewoners t.b.v. vragen en/of klachten. Voor de bewoners van de Stationsbuurt heeft op 24 april 2019 een algemene informatieavond plaatsgevonden.

Groenekruisbuurt

Voor de Groenekruisbuurt wordt op dit moment wordt gewerkt aan het bestek, een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Nadat het bestek is goedgekeurd, starten we dit najaar met de aanbesteding. De start van de uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2020. 

Waterklaar

De gemeente streeft ernaar om de regenwaterafvoer aan de voorzijde van de woningen af te koppelen tijdens het project. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer aan de achterzijde van de woningen maakt geen deel uit van het project, maar valt onder een aparte stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater voor particulieren. Bewoners komen in aanmerking voor een financiële bijdrage per vierkante meter wanneer zij het dak aan de achterzijde afkoppelen (minimaal 40 m² tot maximaal 200 m²). Kijk voor meer informatie hierover op www.roermond.nl/waterklaar.

Meer informatie

Voor het project is een facebookpagina ingericht: www.facebook.com/goswalmen. Verder verspreidt Strabag regelmatig projectbrieven in het projectgebied Stationsbuurt. Voor meer informatie met betrekking tot dit project kunt u zich ook richten tot de projectleider, de heer R. Rosenboom van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via (0475) 35 92 61 of robrosenboom@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie