Groot onderhoud Swalmen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Groot onderhoud Swalmen

Groot onderhoud Swalmen

Wijkgericht onderhoud Stationsbuurt en Groene Kruisbuurt

Stationsbuurt

De opdracht voor de werkzaamheden in de Stationsbuurt is verleend aan de firma Strabag B.V. te Herten. De werkzaamheden in de Stationsbuurt zijn 6 mei van start gegaan. Contactpersonen voor de uitvoering zijn de heer Herman Snackers (uitvoerder), tel. (06) 53 335 077 herman.snackers@strabag.com en mevrouw Imelda van Horne (omgevingsmanager), tel. (06) 18 526 076 imelda.vanhorne@strabag.com Tevens is het mailadres nl-swalmen@strabag.com aangemaakt voor bewoners t.b.v. vragen en/of klachten. Voor de bewoners van de Stationsbuurt heeft op 24 april 2019 een algemene informatieavond plaatsgevonden, de tijdens deze avond gehouden presentatie treft u hier aan.

Bestek Groenekruisbuurt

Op dit moment wordt gewerkt aan het bestek voor de Groenekruisbuurt. Nadat het bestek akkoord is bevonden starten we dit najaar met de aanbesteding. De start van de uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2020. De uitvoeringsontwerpen van de Stationsbuurt en Groenekruisbuurt kunt u hieronder bekijken.

GROENEKRUISBUURT STATIONSBUURT
Nieuwe situatie verhardingen tekening 1 Nieuwe situatie verhardingen
Nieuwe situatie verhardingen tekening 2 Vervallen riool
Vervallen riool tekening 1 Nieuw riool
Vervallen riool tekening 2 Normaalprofielen tekening 1
Nieuw riool tekening 1 Normaalprofielen tekening 2
Nieuw riool tekening 2 Details rioolputten
Normaalprofielen tekening 1 Principedetails
Normaalprofielen tekening 2
Details rioolputten
Principe details

 

Waterklaar!

De gemeente streeft erna om de regenwaterafvoer aan de voorzijde van de woningen af te koppelen tijdens het project. Informatie over het afkoppelen treft u hier aan: de brochure Waterklaar! en de brochure O2-put . Het afkoppelen van de regenwaterafvoer aan de achterzijde van de woningen maakt geen deel uit van het project, maar valt onder een aparte stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater voor particulieren. Bewoners komen in aanmerking voor een financiële bijdrage per vierkante meter wanneer zij het dak aan de achterzijde afkoppelen (minimaal 40 m² tot maximaal 200 m²).

Facebook, projectbrief

Voor het project is een Facebookpagina ingericht, Ddor op onderstaande afbeelding te klikken komt u bij de Facebookpagina 'GO Swalmen'. Verder worden door Strabag regelmatig projectbrieven verspreid in het projectgebied Stationsbuurt.

Facebook

Voor meer informatie met betrekking tot dit project kunt u zich richten tot de projectleider, de heer R. Rosenboom van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via (0475) 359 261 of robrosenboom@roermond.nl.