Werk in uitvoering: herinrichting Pastoor Adamsstraat

Werk in uitvoering

Er is gestart met de herinrichting van de Pastoor Adamsstraat. Op dit moment wordt de rijbaan opgebroken, nieuw riool gelegd en een bouwweg aangelegd. Ook zijn de nutsbedrijven bezig met het vervangen en verleggen van kabels en leidingen. Dit alles duurt tot begin oktober. 

Wonen Zuid is gestart met de bouw van 72 woningen.

De Pastoor Adamsstraat wordt fasegewijs woonrijp gemaakt, dit is afhankelijk van het gereed komen van de bouw van de woningen.

 

Uw Reactie
Uw Reactie