Inwoners opnieuw tevreden over dienstverlening schuldhulpverlening

03 oktober 2023
Nieuwsbericht

De inwoners van gemeente Roermond zijn ondanks de uitdagingen veroorzaakt door de energiecrisis en de coronapandemie, opnieuw tevreden over de dienstverlening van de schuldhulpverlening. De gemeente vind het belangrijk om goede schuldhulp te bieden en daarom meten we regelmatig de tevredenheid. Ondanks de crisisperiodes blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat de dienstverlening hoog wordt gewaardeerd (8,8) en dat inwoners met name tevreden zijn over de geboden hulp en tijd door de consulenten (8,6).

Duurdere boodschappen veel impact

De gemeente heeft de verplichting om goede schuldhulp te bieden aan haar inwoners. Om de kwaliteit van deze hulp te meten, is het van belang om periodiek een tevredenheidsonderzoek te houden. Dit onderzoek heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden.

De energiecrisis en de periode tijdens en na corona hadden veel impact op de dienstverlening van schuldhulpverlening. Er waren periodes dat persoonlijk contact met klanten alleen mogelijk was via de telefoon of beeldgesprekken. Onze consulenten hebben zich ingezet om, ondanks deze beperkingen, inwoners zo effectief mogelijk te ondersteunen en de volledige reguliere dienstverlening aan te bieden. 

Door de energiecrisis, werd de groep inwoners die geldzorgen ervoer opeens nog groter. Ook voor inwoners die al in de schuldhulpverlening en/of Budgetbeheer zaten, hadden de plotselinge hoge energierekening en fors duurdere boodschappen veel impact.  

Uitkomsten klantbelevingsonderzoek ondanks crisis goed!

Uit het klantbelevingsonderzoek blijkt dat de gemeente Roermond, ondanks de afgelopen moeilijke periodes, goed scoort. Zo werd de kwaliteit van de dienstverlening met een 8,8 gewaardeerd, even hoog als ten tijde van het vorige onderzoek uit 2020.

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: ‘Een goede schuldhulpverlening is erg belangrijk voor Roermondenaren met geldzorgen en schulden.  Ik ben dan ook erg blij en erg trots dat wij zo goed gewaardeerd worden ondanks de afgelopen moeilijke periodes Dit betekent echter niet dat we nu rustig achteroverleunen. Wij blijven ons richten op verdere verbetering van onze dienstverlening. Zoals de extra inzet op de vroeg- signalering van schulden, waardoor we sneller inwoners in beeld krijgen met schulden en hun eerder de juiste hulp kunnen bieden. Bij verdere ontwikkelingen zijn de door de klanten aangegeven uitkomsten uit het onderzoek, onze leidraad’.

Klanten tevreden over de aangeboden hulp en tijd

Het hoogste cijfer werd gegeven voor de hulp en de tijd geboden door de consulenten. Deze werd gewaardeerd op een 8,6 gemiddeld. Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: ‘De consulenten hebben de moeilijke taak om mensen met schulden te helpen met hun problemen. Dat de waardering voor de consulenten zo hoog is zie ik als een persoonlijk compliment voor onze medewerkers’. 

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau BMC. Alle klanten van schuldhulpverlening zijn gevraagd een vragenlijst in te vullen.  184 klanten hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben de medewerkers van BMC 20 klanten telefonisch geïnterviewd.