Je hoeft het niet alleen te doen!

Ruim de helft van de mensen in schuldhulpverlening heeft moeite met lezen en schrijven.

Dit geldt ook voor een groot deel van onze Roermondse inwoners. Dit deel ervaart geldzorgen en is nog niet in beeld bij schuldhulpverlening, maar hebben mogelijk wel al een hulpvraag bij een maatschappelijke ketenpartner neergelegd. Voor deze groep inwoners is het vaak moeilijk om informatie tot zich te nemen en de hulpverleningsprocessen te begrijpen. Hierdoor kost het de hulpverlener dan ook veel tijd om het proces uit te leggen, waarbij de inwoner slechts 30% tot 40% van de informatie onthoudt.

Handige animatievideo’s

Om schuldhulpverlening begrijpelijker te maken, heeft Purpose samen met professionals van de gemeenten, verschillende animatievideo’s ontwikkeld. Inwoners kunnen de animaties en de begeleidende tekst zelf bekijken, wanneer het hen uitkomt.

Om onze inwoners zo mogelijk te helpen, krijgt het versturen en het aanbieden van deze animaties een plek in de werkprocessen en brieven van team schuldhulpverlening, passend bij het gekozen beleid.

Animatie vroegsignalering

Het team van vroegsignalering heeft het gebruik van de animaties als eerste opgepakt. Zo zoeken ze contact met inwoners die een betalingsachterstand hebben. Lukt dit niet telefonisch, dan krijgt de inwoner een opvallende ansichtkaart op de deurmat. Hierin staan de contactgegevens van de schuldhulpverlener en QR-code die rechtstreeks naar de animatie over vroegsignalering. 

Meer weten?

In komende nieuwbrieven van Kiezen voor Kansen besteden we aandacht aan deze handige animaties. Ook verzorgen we een aantal presentaties en benaderen we ketenpartners met het aanbod van deze animaties. 

Is je interesse gewekt? Of zie je zelf mogelijkheden voor het gebruik van deze animatie in jouw organisatie? Neem dan contact op met schuldhulp@roermond.nl of stuur een e-mail naar marloesschoenmakers@roermond.nl. Samen helpen we onze inwoners!