Maak kennis met: Jurjen Scharten – Kwartiermaker Kansrijke Start

De juiste mensen en organisaties bij elkaar brengen om ouders in een kwetsbare situatie zo goed mogelijk te ondersteunen bij de eerste 1.000 dagen van hun kind. Dat is het doel van Jurjen Scharten, kwartiermaker van Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg. In dit interview vertelt hij ons meer over zijn ervaring als kwartiermaker, deelt hij welke successen hij dit jaar wil bereiken met Kansrijke Start NML en waar hij als kwartiermaker het verschil wil maken. Veel leesplezier!

Wat houdt jouw rol als kwartiermaker van Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg in?

‘’Als kartrekker en initiator heb ik de taak om de partijen bij elkaar te brengen, met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren en met elkaar in gesprek te brengen. Ook inwoners hebben een nadrukkelijke rol binnen Kansrijke Start. Als kwartiermaker heb ik de mogelijkheid om thema’s en onderwerpen voor de gesprekken in te brengen, maar het gaat er vooral om datgene op te halen waar de partijen elkaar nodig hebben en welke activiteiten ze samen willen oppakken. Hiervoor is eigenaarschap een belangrijk facet wat dan ook een van de onderwerpen is binnen het programma. En natuurlijk sta ik aan de lat om de doelen te bereiken die vooraf gesteld zijn in de opdracht van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.’’

Wat is volgens jou het belang van het programma Kansrijke Start?

‘’In Kansrijke Start gaat het om in de eerste 1.000 dagen van een kind een goede basis te leggen voor een gezonde toekomst. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar het realiseren van een goede start voor (aanstaande) ouders en kinderen in een kwetsbare situatie. Niet alleen met de betrokken professionals en partners, maar vooral met de inwoners zelf. Dat iedereen de problemen die er zijn herkent en erkent en zich verantwoordelijk voelt om een bijdrage te leveren aan een oplossing. Ook het erkennen dat niemand dit in zijn eentje kan, is belangrijk. Het creëren van commitment, daar gaat het om.’’

Waar zitten voor jou de meeste kansen van het programma?

‘’De energie en betrokkenheid van de professionals om nu echt het verschil te kunnen maken voor de mensen die het nodig hebben. Pasgeborenen hebben een enorme gunfactor waar iedereen zich voor wil inzetten, zodat ze het maximale uit hun leven kunnen halen. Om hierin succesvol te zijn hebben we elkaar nodig. We zullen dus met elkaar moeten gaan samenwerken en verbindingen gaan leggen tussen het sociale- en medische-domein.’’

Hoe is de doelgroep geholpen met een dergelijk programma?

‘’Erkenning van hun behoeften. Dat er echt naar hen geluisterd wordt, dat we met hen in gesprek gaan, met de aandacht die er nu voor hun behoeften is, de focus die er nu op zit en daarmee dus de wil om samen tot oplossingen te komen.’’

Waar kunnen we met z’n allen het verschil maken voor de doelgroep?

‘’Door het gesprek aan te gaan met de ouders in een kwetsbare situatie om te kunnen bepalen welke hulp ze nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Maar dat is vooral een persoonlijk antwoord vanuit mij als individu. Als ik kijk naar het programma dan hoor ik van veel partijen dat we breder moeten kijken naar de mens. We kijken nu vooral vanuit onze eigen professie en te weinig naar de mens als geheel. Wanneer je naar het totaalplaatje van iemand kijkt en dit bespreekt met de persoon in kwestie, dan zou je gezamenlijk de volgende stappen moeten kunnen definiëren.’’

Waar is de meeste winst te halen in de samenwerking?

‘’Verbindingen leggen tussen medisch- en sociaal domein, zodat zij elkaar nog beter gaan vinden en elkaar nog beter gaan inzetten daar waar het nodig is.  Professionals geven terug dat ze soms nog onvoldoende op de hoogte zijn van wat anderen kunnen betekenen in een bepaalde situatie en elkaar nog niet altijd weten te bereiken, terwijl die contacten nodig zijn. Daarnaast nog meer met de doelgroep (aanstaande) ouders en kinderen in een kwetsbare situatie zelf in gesprek gaan over waar zij problemen ervaren en welke behoefte zij hebben. Samen oplossingen bedenken. Praten met in plaats van over mensen.’’

Hoe ziet de coalitie er over 5 jaar uit? 

‘’Dan staat er een regionale samenwerking die lokaal haar inbedding heeft. We weten elkaar goed te vinden op vraagstukken waar we in de praktijk tegenaan lopen. We zijn continu in gesprek met de inwoners over waar het nog beter kan, zodat elk kind met een mooie start aan het leven begint en de gezondheid van iedereen weer een stapje beter wordt.’’

Wat is jouw ambitie binnen het programma?

‘’Vieren van het tekenen van het convenant waarbij partijen hun commitment kracht bij zetten, het overgaan van praten naar doen in het actieplan, de resultaten van de feedback van de inwoners/doelgroep en tot slot het neerzetten van een duurzame netwerkorganisatie die we aan de partijen hebben overgedragen.’’

Welke stappen hebben jullie tot nu toe al gezet met het programma? 

‘’We zijn begonnen met de verkenning. Wat speelt er in de regio? Wie zijn de spelers? Welke mensen zijn betrokken? Waar zit energie? Wie wil ons helpen? Verder hebben we bijeenkomsten georganiseerd om het enthousiasme en de betrokkenheid rondom dit onderwerp verder te ontwikkelen en alle knelpunten en kansen op te halen in de samenwerking (zie verderop in de nieuwsbrief de terugblik op de bijeenkomst met professionals). We hebben mensen en organisaties met elkaar verbonden. Ook hebben we een tijdelijke structuur neergezet die als basis fungeert voor de organisatie en het betrekken van alle lagen (bestuur, professional, inwoner) die wij voor ogen hebben en die de duurzaamheid in zich heeft die nodig is.

Wat zijn volgens jou al de eerste successen die er bereikt zijn tot nu toe?

  • Het overweldigende enthousiasme van heel veel mensen en organisaties. 
  • Dat we gebeld en gemaild worden met de vraag of ze kunnen helpen.
  • De bijeenkomsten die we organiseren met heel veel betrokken deelnemers.
  • De openheid van iedereen om te delen en bij te willen dragen aan de verandering.
  • Dat mensen elkaar naar aanleiding van een bijeenkomst opzoeken om verder in gesprek te gaan met elkaar.

Waar wil jij echt het verschil maken als kwartiermaker? 

‘’Het vasthouden van het enthousiasme, de gevoelde urgentie verankeren en daarmee de noodzaak om te handelen. De verbinder zijn tussen mensen en organisaties, zodat ze samen met de inwoners een stap vooruit kunnen zetten. En eigenaarschap realiseren bij de partijen. Het mag niet op ons komen te hangen, want we zijn er maar tijdelijk. Inwoners en partijen moeten het samen doen.’’

Positieve energie en enthousiasme

Uit het gesprek met Jurjen is te merken dat de aanwezige (positieve) energie en het enthousiasme van de betrokken professionals en projecten enorm stimuleert. Het is een hele diverse opdracht. ‘’Deze energie maakt mijn rol als kwartiermaker nog leuker. Door de handen ineen te slaan en samen stappen te zetten, kunnen we Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg tot een succes maken. Dit doe ik in mijn rol als kwartiermaker overigens niet alleen. Het komen tot een duurzame samenwerking vraagt verschillende kennis en expertise van inhoud, regio en samenwerking.  Net zoals in ouderschap, is dat niet altijd in één persoon te vangen. Vanuit Robuust hebben we er dan ook bewust voor gekozen Lianne van der Wijst en Marieke Cloosterman vanuit hun expertise en drive ook aan het kwartiermakersschap Kansrijke Start NML te verbinden.’’

Meer informatie

Meer weten over Jurjen Scharten en zijn rol als kwartiermaker Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg? Neem dan contact met hem op door een e-mail te sturen naar: j.scharten@rosrobuust.nl. Hij vertelt je er graag meer over!