Project: Herinrichting Kapellerlaan

Met de riool- en de verhardingsproblemen als directe aanleiding en de vragen rond de inrichting is gekozen om fors te investeren in het verbeteren van de Kapellerlaan. Samen met de buurt is een nieuwe betere inrichting voor de Kapellerlaan ontworpen die in 2021 wordt gerealiseerd. De herinrichting vindt plaats vanaf de aansluiting met het Schoolpad tot de Andersonweg. 

Op de hoogte blijven

Bent u geïnteresseerd in de actuele stand van zaken en nieuws over het project? 

Uitvoering

Op 13 april 2021 is de uitvoering van de werkzaamheden gegund aan BLM Wegenbouw uit Wessem. Vervolgens is deze aannemer met de voorbereidingen van start gegaan, die inmiddels tot een voorlopige planning heeft geleid. 

  1. BLM Wegenbouw start met het herinrichten van het kruispunt Koninginnelaan - Prins Bernhardstraat op 28 juni en dit duurt tot eind juli, fase 1. 
  2. Na de bouwvakantie start BLM Wegenbouw met fase 2, de ombouw van de Heinsbergerweg naar een 30 km/uur weg. Dit duurt tot eind september. 
  3. Ten slotte gaat BLM Wegenbouw de Kapellerlaan herinrichten inclusief het aanbrengen van een regenwater infiltratiesysteem. De herinrichting van de Kapellerlaan wordt verdeeld in twee fases. Fase 3 vanaf de Andersonweg tot aan het spoor duurt van begin oktober tot eind december.
  4. Fase 4 vanaf het spoor naar Kapel in 't Zand duurt van januari tot augustus 2022.

Omgevingsmanager Ad Jereskes heeft samen met Roermond Journaal een mooie reportage gemaakt over de werkzaamheden. In deze reportage geeft Ad meer uitleg over de planning en fasering, de diverse werkzaamheden en geeft al antwoord op veelvoorkomende vragen uit de omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Uitvoering aannemer BLM Wegenbouw: 

Gemeente Roermond - uitvoering:

Gemeente Roermond - ontwerp:

Uw Reactie
Uw Reactie