Project: Herinrichting Kapellerlaan

Kapellerlaan 2018

Met de riool- en de verhardingsproblemen als directe aanleiding en de vragen rond de inrichting is gekozen om fors te investeren in het verbeteren van de Kapellerlaan. De gemeente Roermond is gestart met de voorbereidingen. Het ontwerpen van een nieuwe inrichting voor de Kapellerlaan wordt samen met betrokkenen opgepakt: "Samen met u willen wij de Kapellerlaan verbeteren."
De herinrichting vindt plaats vanaf de aansluiting met het Schoolpad tot de Andersonweg.

Situatie

De Kapellerlaan is met zijn karakteristieke uitstraling een van de beeldbepalende lanen voor Roermond en dat beeld willen we behouden. De Kapellerlaan kent echter problemen met riool en verhardingen en er zijn vragen over de bomen en de verkeerssituatie. Aandachtspunten die onderling samenhangen. De beperkt beschikbare ruimte maakt dat bomen, groen, parkeren, rijden met fiets of auto en lopen allemaal vlak bij elkaar gebeuren met weinig ruimte voor wat anders. Ook zorgt de ligging van de Kapellerlaan in de stad voor een intensief gebruik van deze straat.

Vervolgstappen

Op basis van de, door de gemeenteraad, vastgestelde kaders wordt het inrichtingsontwerp uit de ontwerpnota herinrichting Kapellerlaan omgezet naar een inspraakontwerp. Naast de inrichting van de straat worden bij de inspraak meegenomen de Roeroever, het hemelwaterriool, de nieuwe bestrating, de keuze van de nieuwe bomen en de verkeersmaatregelen benodigd bij het invoeren van 30 km per uur op de Kapellerlaan en Heinsbergerweg.

De inspraak moet dit jaar plaatsvinden. Na de inspraak stelt het college van B&W het definitieve plan vast voor de Kapellerlaan. De start van de uitvoering van de herinrichting van de Kapellerlaan staat gepland voor 2020.

Besluitvorming Kapellerlaan

In de raadsvergadering van 4 april 2019 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het vervolg van het project Herinrichting Kapellerlaan. De ontwerpnota herinrichting Kapellerlaan is daarbij het kader voor de nieuwe inrichting van de Kapellerlaan. Tevens heeft de raad het bijbehorende krediet voor de uitvoering vastgesteld.

Via een amendement heeft de raad tevens beslist dat in het project moeten worden meegenomen:

  • Het herinrichten van de Roeroever.
  • De aanleg van een hemelwaterriool voor de openbare verhardingen.
  • Het gebruik van duurzame gebakken bestratingen.
    Lees hier het amendement in iBabs

In zijn behandeling heeft de Raad ook unaniem motie 19M09 aangenomen. De motie roept het college van B&W op om voor elke op de Kapellerlaan te vervangen boom, 3 nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover er geen ruimte is op de Kapellerlaan, deze nieuwe bomen elders in Roermond te planten. Klik hier voor de motie in iBabs

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

 

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie