Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Project: Herinrichting Kapellerlaan

Met de riool- en de verhardingsproblemen als directe aanleiding en de vragen rond de inrichting is gekozen om fors te investeren in het verbeteren van de Kapellerlaan. Samen met de buurt is een nieuwe betere inrichting voor de Kapellerlaan ontworpen die in 2021 wordt gerealiseerd. De herinrichting vindt plaats vanaf de aansluiting met het Schoolpad tot de Andersonweg. 

Op de hoogte blijven

Bent u geïnteresseerd in de actuele stand van zaken en nieuws over het project? 

Uitvoering

Op 13 april 2021 is de uitvoering van de werkzaamheden gegund aan BLM Wegenbouw uit Wessem. De werkzaamheden worden op diverse locaties uitgevoerd:

  1. Reconstructie kruispunt Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat
    Van 28 juni tot en met 2 augustus heeft BLM Wegenbouw werkzaamheden verricht aan het kruispunt Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat. Tijdens deze werkzaamheden is het kruispunt breder en toegankelijker gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden zijn op tijd afgerond en alles verliep volgens planning. 
  2. Ombouw Heinsbergerweg 
    De Heinsbergerweg is omgebouwd tot een 30 km zone om de verkeersdrukte te verminderen. Van 31 augustus tot en met 1 oktober heeft BLM Wegenbouw gewerkt aan diverse kruispunten van de Heinsbergerweg. De werkzaamheden aan het kruispunt Heinsbergerweg - Kempweg zijn om technische overwegingen voorlopig uitgesteld. De werkzaamheden zijn op tijd afgerond en alles verliep volgens planning. 
  3. Herinrichting Kapellerlaan
    Fietspaden en het riool op de Kapellerlaan worden door de sterke wortels van de bomen onbruikbaar. Hierdoor ontstaat er ook wateroverlast voor de buurt. Samen met de buurt is gekozen voor een nieuw ontwerp. De Kapellerlaan wordt beter en veiliger ingericht, minder verkeer en 30 km per uur. De fietspaden blijven vrijliggend. Ook komt er een nieuw regenwater infiltratiesysteem. 

Op maandag 4 oktober start BLM Wegenbouw met de reconstructie aan de Kapellerlaan vanaf de Andersonweg tot aan de Maria Teuwenstraat. Vervolgens start BLM Wegenbouw met de werkzaamheden aan de Kapellerlaan vanaf de Maria Teuwenstraat tot aan het spoor. De complete werkzaamheden van de Andersonweg tot aan het spoor duren tot eind december 2021. Aanwonenden en bezoekers kunnen te allen tijde te voet hun bestemming bereiken. 

In 2022 wordt de laatste fase van de Kapellerlaan uitgevoerd, nl. het gedeelte vanaf het spoor naar Kapel in ’t Zand. Deze werkzaamheden duren van januari tot augustus 2022.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar omgevingsmanagement@blmwegenbouw.nl.

Omgevingsmanager Ad Jereskes heeft samen met Roermond Journaal een mooie reportage gemaakt over de werkzaamheden. In deze reportage geeft Ad meer uitleg over de planning en fasering, de diverse werkzaamheden en geeft al antwoord op veelvoorkomende vragen uit de omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Uitvoering aannemer BLM Wegenbouw: 

Gemeente Roermond - uitvoering:

Gemeente Roermond - ontwerp: