default iconKeigezond | Kennismaken met… Romy van de Winkel en Aryen Swinkels – Centrale Zorgverleners (CZV)

Wat houdt jouw functie/rol in?

‘’Als Centrale zorgverlener (CZV) zijn we aanspreekpunt voor het kind en haar ouders/verzorgers. We brengen samen met het gezin de situatie in kaart en ordenen aan welke doelen het gezin wil werken.’’

Hoe verhoudt deze functie/rol zich tegenover het programma Keigezond?

‘’Binnen Keigezond komen de aanmeldingen bij de CZV binnen en gaan we met het gezin in gesprek. Een vertrouwensband opbouwen is daarbij erg belangrijk. Als centraal zorgverlener gaan we op zoek naar de motivatie van het kind om de leefstijl te veranderen. Nadat de situatie in kaart is gebracht en de doelen zijn geformuleerd gaat het gezin gezamenlijk aan de slag, eventueel met inzet van andere zorgverleners (bijvoorbeeld kinderleefstijlcoach of een diëtist). Wanneer er sprake is van obesitas gaat de CZV naar de achtergrond, maar blijft wel altijd betrokken.’’

Wat vind je van het programma Keigezond?

‘’Keigezond is een mooi programma. Wat het bijzonder maakt is het feit dat er nadrukkelijk aandacht is voor de psychosociale ontwikkeling van het kind en de focus niet enkel ligt bij voeding en beweging. Ook de samenwerking met het formele en informele netwerk is belangrijk en hier is veel aandacht voor.’’

Heb je vanuit jouw functie/rol al concreet kinderen/jongeren (en hun ouders) kunnen helpen/begeleiden aan de hand van dit programma? Zo ja, hoe ging/gaat dit?

‘’Bij de gezinnen die we begeleiden zitten we nog in de opstartfase van het traject. De betrokkenen vinden het prettig dat er veel aandacht is voor hun eigen meningen en wensen.’’

Hoe kunnen we Keigezond nog beter onder de aandacht brengen bij de kinderen/jongeren (en hun ouders)?

‘’Wij zijn van mening dat we al goed werk verrichten maar dat we ons moeten blijven laten zien via nieuwsbrieven op scholen e.d. Ook denken we dat het goed is om op termijn een netwerkbijeenkomst te organiseren, zodat Keigezond onder de aandacht blijft. Het is onze wens dat de drempel om hulp te zoeken bij het thema ‘overgewicht bij kinderen’ lager wordt en uiteindelijk verdwijnt.’’

Meer informatie

Wil je lekker in je vel zitten? Vind je jezelf te zwaar en wil je een gezondere leefstijl? En kun je daar hulp bij gebruiken? Meld je dan aan voor gratis deelname aan Keigezond Roermond! Aanmelden kan via de website www.keigezondroermond.nl of door een mail te sturen naar roermond@keigezondlimburg.nl. Ook kan je huisarts of de jeugdverpleegkundige/jeugdarts van de GGD je aanmelden.

Keigezond Roermond

Keigezond is een (gezins)programma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas die lekker in hun vel willen zitten en willen werken aan een gezondere leefstijl voor de toekomst. Het is een aanpak waarbij kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) zelf bepalen welke doelen zij belangrijk vinden en waar zij aan willen werken met ondersteuning van één centrale zorgverlener.

Meer weten over het programma Keigezond? Bekijk hieronder de folder. Keigezond worden doe je samen!