Koninklijke Onderscheiding voor de heer Chris Aubert

07 mei 2023
Nieuwsbericht
Chris Aubert heeft een Koninklijke Onderscheiding ontvangen

Op zaterdag 6 mei heeft burgemeester Onno Hoes tijdens het 75-jarig jubileumfeest van Schutterij en Drumband Sint Anna Merum een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Chris Aubert.  De heer Aubert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Chris Aubert zet zich al tientallen jaren in voor de Schutterij & Drumband Sint Anna. Hij is sinds 1 februari 1998 penningmeester van deze vereniging uit Merum. Als penningmeester is hij onder meer verantwoordelijk voor de financiële administratie, het opstellen van de begroting en de jaarverantwoording, het innen van contributies en het beheer van de reserves. Op financieel gebied heeft hij de zaken goed geregeld bij deze vereniging. Maar ook voor andere klussen staat de heer Aubert altijd klaar. Schutterij & Drumband Sint Anna Merum viert dit weekend haar 75-jarig bestaan en de heer Aubert is tevens penningmeester van het Comité dat voor dit jubileum is opgericht.

Een andere ‘liefde’ waar hij veel uren in steekt, is de Limburgse Vastelaovend. Hij was van 1994 tot en met 2021 bestuurslid van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL). Deze bond heeft meer dan 160 carnavalsverenigingen in haar ledenbestand en zet zich in voor het behoud en het bevorderen van het cultuurgoed carnaval in de ruimste zin van het woord. De heer Aubert was in de periode 2015 - 2021 voorzitter van het district Midden-Limburg van de BCL en tussen 2018 en 2021 voorzitter van de jeugdafdeling. Hierdoor was hij ook afgevaardigde voor de Närrische Europäische Gemeinschaft Jugend. De heer Aubert werd in oktober 2021 benoemd tot erelid van de BCL.
 
Vanaf 1995 is hij secretaris van de Samewirkende Remunsje Vastelaovesvereniginge (SRV) en ook voor deze werkzaamheden ontvangt hij veel waardering van de aangesloten verenigingen. Men kan altijd ‘blind’ vertrouwen op zijn werkzaamheden. Ook is de heer Aubert al veertig jaar lid van de Vastelaovesvereniging De Kaketoes. Hij was lid van de Raad van Elf, secretaris en in de periode 2000 - 2006 voorzitter van De Kaketoes. Jarenlang was hij de kartrekker van de kindermiddagen en recent was hij voorzitter van het Comité 6 x 11 jaar Kaketoes.

Onderscheidingen ter ere van Koningsdag

Ter ere van Koningsdag heeft de burgemeester van Roermond, de heer Onno Hoes, ook al een aantal Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Kijk hier voor een overzicht.