Koninklijke Onderscheiding voor de heer Luc Mulder

26 oktober 2023
Nieuwsbericht

De heer Luc Mulder is op zaterdag 28 oktober benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Luc Mulder zet zich al vele jaren in voor de Roermondse Zwemvereniging R.Z. Sinds 25 april 1996 is hij bestuurslid/secretaris en in deze functie is hij onder meer verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het opstellen van de agenda en notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, het aanvragen van subsidies en trainingsuren en onderhoudt hij contacten met de zwembond K.N.Z.B.

Hij coördineert de vrijwilligersactiviteiten en als veiligheidscoördinator is hij verantwoordelijk voor de EHBO- en AED-opleidingen binnen de vereniging. De heer Mulder is een zeer betrokken bestuurslid die al meer dan 27 jaar klaarstaat voor de Roermondse Zwemvereniging R.Z. 

In 2019 trad de heer Mulder toe als bestuurslid van de Stichting Vastelaoves Villaasj. Deze stichting organiseert en faciliteert carnavalsactiviteiten in Maasniel. Als penningmeester heeft hij bijgedragen aan de inrichting van het administratieve proces van deze stichting. Ook is hij verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies en het werven van sponsoren.

In 2021 werd hij lid van de Stichting Sportraad Roermond, die de gemeente adviseert over het sport(accommodatie)beleid. De heer Mulder heeft een belangrijke inbreng gehad bij het opstellen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het uitvoeren van de zogenaamde Bosa-regeling (stimulering verduurzaming van sportaccommodaties). Hij heeft de administratie en het betalingsverkeer rondom deze regeling opgezet, inclusief de administratieve afhandeling van de aanvragen richting het Ministerie.

De heer Mulder is daarnaast ook nog lid van de Ledenraad van de Rabobank Roermond e.o. en hij is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Cumulus 2 Voorstad St. Jacob.

De Koninklijke Onderscheiding werd op zaterdag 28 oktober uitgereikt door burgemeester Yolanda Hoogtanders tijdens het 90-jarig jubileumfeest van de Roermondse Zwemvereniging R.Z.