Locatie Weerstand in Roermond in de race voor HBO

06 juli 2023
Nieuwsbericht

De Design Academy Eindhoven (DAE) is op zoek naar een nieuwe huisvestingslocatie. Het huurcontract dat zij op de huidige locatie (de Witte Dame te Eindhoven) heeft, loopt in juli 2027 af. De afgelopen maanden is de verhuizing naar Roermond onderzocht.

Krachtig voorstel

Sinds het vertrek van de Pabo in 2009 is er in Roermond geen hbo-instelling meer gevestigd. Het is dan ook een lang gekoesterde wens van politiek- en bestuurlijk Roermond, om hoger beroepsonderwijs en de daarbij behorende dynamiek naar de stad te halen. Toen zich de mogelijkheid voordeed om DAE naar Roermond te halen is daar samen met REEL BV (eigenaar locatie Weerstand) en de provincie Limburg serieus werk van gemaakt. Die samenwerking heeft geleid tot een krachtig voorstel waarin niet alleen een onderwijslocatie op terrein Weerstand is aangeboden, maar ook studentenhuisvesting en atelierruimte voor alumni. Bij de propositie is dankbaar gebruik gemaakt van de input en expertise van de drie in Roermond werkzame woningcorporaties.

Besluit nog niet genomen

Naast Roermond heeft ook Eindhoven een voorstel aangeboden. Op dit moment kiest DAE ervoor om samen met de gemeente Eindhoven een nieuwe locatie nader te verkennen. Dit betekent dat het voorstel van Roermond hiermee voorlopig wordt aangehouden. Het besluit is nog niet genomen, in januari komt er meer duidelijkheid.

Wethouder Franssen:  "Wij zijn ervan overtuigd dat wij inhoudelijk 100% de beste propositie hebben neergelegd, maar we begrijpen dat DAE een beslissing om eventueel uit Eindhoven te vertrekken niet lichtzinnig neemt. Daarvoor zullen eerst alle opties verkend moeten worden. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Het proces van de afgelopen maanden heeft ons ook veel nieuwe inzichten opgeleverd. Niet alleen ten aanzien van de samenwerking met REEL BV en de provincie Limburg die als zeer prettig is ervaren. Ook over de potentie van Weerstand en de kwaliteiten en kansen van Roermond als potentiële studentenstad. Dit is 100% winst en wie weet hoe het zich uiteindelijk gaat ontwikkelen, dat staat voor nu nog in de sterren geschreven."