Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

In de wijk Maasniel loopt de betonnen overkluizing van de Maasnielderbeek. Deze betonnen overkluizing is toe aan groot onderhoud en de huisaansluitingen van het vuile water moeten afgekoppeld worden en worden aangesloten op het gemeentelijk riool.

Inleiding

In de gemeente Roermond stroomt de Maasnielderbeek. Een gedeelte van deze beek is overkluisd en ligt in de wijken Maasniel en Leeuwen. Het tracé van de betonnen overkluizing is in hoofdlijn het volgende: Eiermarkt – Beekweg – Wilhelminalaan – Broekhin-Noord – Schouwberg – Burgemeester Thomas Wackersstraat. Deze overkluizing is in de jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd. Door deze overkluizing stroomde tot voor kort zowel vuilwater, regenwater als ook water van de Maasnielderbeek. Momenteel stroomt door de overkluizing alleen regenwater van de aangesloten kolken, bij hevige regenbuien water van de Maasnielderbeek en nog een kleine hoeveelheid vuilwater. Tevens is geconstateerd dat er diverse beschadigingen zijn aan de betonnen overkluizing. koker MaasnielderbeekDoorsnede betonnen overkluizing Maasnielderbeek.

Bij dit project wordt het tracé aangepakt dat loopt vanaf de Eiermarkt tot en met de Wilhelminalaan.

Afkoppelen vuilwateraansluitingen

In de Wilhelminalaan zijn veel woningen met de onevenhuisnummers aangesloten op de overkluisde Maasnielderbeek. Het vuile water van deze woningen wordt via de overkluizing rechtstreeks afgevoerd naar de Maas. Dit is niet meer van deze tijd. Het vuile water moet eerst gezuiverd worden voordat het wordt geloosd op de Maas. Om dit te realiseren moeten de huisaansluitingen worden afgekoppeld van de overkluizing en worden aangesloten op het gemeentelijk riool.

Van een vijftal woningen in de Beekweg en Wilhelminalaan is niet bekend of de woningen het vuile water lozen op de overkluisde Maasnielderbeek of op het gemeentelijk riool. Door middel van onderzoeken wordt uitgezocht op welke buis het vuile water wordt geloosd. Als uit het onderzoek blijkt dat het vuile water wordt geloosd op de overkluisde Maasnielderbeek dan wordt een plan opgesteld zodat het vuile water wordt geloosd op het gemeentelijk riool.

Groot onderhoud betonnen overkluizing

In de betonnen koker zitten de nodige gaten en scheuren. Deze zijn ontstaan in de afgelopen 80 jaar door het gebruik van de betonnen overkluizing ontstaan. Om er voor te zorgen dat deze overkluizing nog jarenlang gebruikt kan worden, is het noodzakelijk dat groot onderhoud aan de overkluizing wordt uitgevoerd. Er wordt een plan opgesteld waaruit blijkt op welke wijze het groot onderhoud aan de overkluizing uitgevoerd moet worden.

Informatieavond

Op maandag 30 mei vindt een informatieavond plaats. Hiervoor zijn de aanwonenden uitgenodigd. Voor de uitnodigingsbrief wordt verwezen naar bijgevoegde bewonersbrief.

Tijdens de informatieavond is een presentatie gegeven. Hiervoor wordt verwezen naar bijgevoegde presentatie. Presentatie informatieavond.

Nieuwsbrief

De aanwonenden worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project door middel van een nieuwsbrief.

Onderzoeken

Vanaf dinsdag 2 augustus wordt de overkluisde Maasnielderbeek gereinigd en geïnspecteerd. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 dagen. Op dinsdag 2 augustus wordt hiervoor de Beekweg ter hoogte van de aansluiting op de Julianalaan afgesloten. Voor het verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. Op onderstaande bijlagen treft u de bewonersbrief en de omleidingsroute aan.