Meldingen en klachten

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Contact, routebeschrijving en openingstijden » Meldingen en klachten

Meldingen en klachten

Meteen online uw meldingen en klachten doorgeven kan vanaf deze pagina.

Meldpunt openbare ruimte

Heeft u een melding over onderhoud van de openbare ruimte Direct online uw melding doorgeven. (bijvoorbeeld een gat in het wegdek of zwerfvuil)? Dan kunt u deze melding doorgeven via het digitale loket.

Liever met DigiD? 
Wanneer u de melding doorgeeft via uw DigiD, worden uw persoonlijke gegevens automatisch ingevuld en u kunt de status van uw melding volgen in uw persoonlijke "mijn loket": 
Uw melding doorgeven mét DigiD.  

Melding duobak of afvalemmer

Heeft u (nog) geen inzamelmiddel? Is uw duobak of afvalemmer kapot? Direct online uw melding doorgeven. Of alleen een onderdeel ervan? Wilt u een ander inzamelmiddel of een extra inzamelmiddel? U kunt deze zaken zelf regelen door een 'melding afvalinzameling' te maken.

Gevonden of verloren voorwerpen

Gevonden of verloren voorwerpen in de gemeente Roermond kunt u direct online melden via de website verlorenofgevonden.nl:

Milieuklachten

Direct online uw melding doorgeven. Bij de gemeente Roermond kunt u ook 24 uur per dag, zeven dagen per week milieuklachten melden. Milieuklachten kunnen betrekking hebben op hinder en overlast, veroorzaakt door bedrijven, en mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en/of water. Daarnaast is het meldpunt ook bedoeld voor bedrijven die direct melding moeten maken van incidenten, ongevallen of andere ongewone zaken die zich binnen hun poorten voordoen.

Klachten over gedragingen van bestuursorganen of ambtenaren

Bent u niet tevreden over het gedrag van medewerkers of de organisatie, dan wel van een bestuursorgaan? Dan kunt u een klacht in eerste instantie mondeling kenbaar maken door de (meest) betrokken ambtenaar of diens leidinggevende te benaderen. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen door een brief aan het college van B&W te schrijven.

U kunt niet klagen over besluiten waartegen u een bezwaarschrift kunt indienen of als het om algemeen gemeentelijk beleid gaat.

Nationale Ombudsman

Pas als de procedure bij de gemeente is doorlopen kunt u zich met uw klacht tot de Nationale Ombudsman wenden. Kijk op www.nationaleombudsman.nl of bel naar het gratis telefoonnummer 0800-33 55555 voor meer informatie.

Veiligheidsloket Stadstoezicht

Voor alle vragen en meldingen op het gebied van veiligheid kunt u terecht bij het veiligheidsloket van de afdeling Stadstoezicht. Dat kan op verschillende manieren:

Overlast als gevolg van de handel in en het gebruik van drugs kunt u rechtstreeks melden bij de politie. Om deze overlast aan te pakken is binnen het politiedistrict Roermond een drugsteam samengesteld dat zich specifiek concentreert op het terugdringen van drugsoverlast. Dit drugsteam werkt samen met de gemeente Roermond, de woningbouwverenigingen en de zorginstellingen aan bestrijding van deze vorm van overlast.

Drugsoverlast

  • Politie, drugsoverlastteam: 0900-8844 (lokaal tarief).

Meldpunt Misdaad Anoniem is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven:

  • Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000

Anti discriminatie voorziening Limburg

Samen met 28 andere Limburgse gemeenten heeft de gemeente Roermond de anti discriminatie voorziening Limburg (ADV Limburg) ingesteld om gelijke behandeling te bevorderen. ADV Limburg is gespecialiseerd in discriminatieklachten en kan u meer vertellen over uw mogelijkheden. Lees meer: www.advlimburg.nl.

Informatie- en adviespunt radicalisering

Het Informatie- en adviespunt radicalisering is het eerste aanspreekpunt voor vragen en signalen vanuit de bevolking en de lokale partners gericht op (preventie van) radicalisering. Het meldpunt is telefonisch te bereiken op telefoonnummers 0475 - 359 638 en 0475 - 359 683.