Minister Harbers bezoekt gemeente Roermond 

01 november 2023
Nieuwsbericht

Op maandag 30 oktober 2023 bracht minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan Roermond. Hij sprak met inwoners over de overlast die zij ervaren van de Roertunnel. Verder werd de minister bijgepraat over de plannen die gemaakt worden voor de Willem Alexanderhaven en de verlaging van het Dam Lateraalkanaal.

Minister Harbers bezocht omwonenden van de Roertunnel die overlast ervaren. Om een goed beeld te krijgen van wat deze overlast in de praktijk betekent, bezocht de minister, samen met wethouders Vincent Zwijnenberg en Dirk Franssen, een woning om zelf de hinder van laagfrequent geluid en trillingen door de Roertunnel te ervaren. Ze spraken ter plaatse over de hinderbeleving en de 
gevolgen daarvan voor bewoners. De minister liet in het gesprek aan de bewoners weten dat er een  proef wordt gestart in de tunnel. Hierbij wordt kunsthars geïnjecteerd onder enkele tunnelmoten.  Met deze proef wordt onderzocht of deze methode de hinder kan verminderen.  

Minister Harbers: “De omwonenden van de Roertunnel ervaren overlast door trillingen en geluid. Uit het gesprek dat ik met hen voerde, bleek duidelijk hoeveel invloed dit heeft op hun leven en woongenot. Met de pilot die we nu starten, onderzoeken we of kunsthars een oplossing is om de overlast voor hen te verminderen. Ik blijf hierover met de regio in gesprek om gezamenlijk tot een 
oplossing te komen.” 

Vervolgens werd de minister door de wethouders naar 110 meter hoogte gebracht: in de  televisietoren van Roermond werd de actuele stand van zaken van de plannen voor de Willem  Alexanderhaven en het Dam Lateraalkanaal  gepresenteerd en besproken. Deze twee gebieden waren vanaf de toren goed te zien.  

Voor de Willem Alexanderhaven is Europese subsidie van € 23,5 miljoen toegekend. Deze subsidie is bedoeld om projecten te steunen die het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbeteren. Het plan voor de Willem Alexanderhaven is om hoogwaterbescherming te combineren met logistieke kades. Deze ontwikkeling van de haven levert een bijdrage aan het 
hergebruiken van grondstoffen en het verplaatsen van vervoer van weg naar water. Dit brengt de hoeveelheid vrachtverkeer op de weg flink terug en daarmee ook de uitstoot van 12.000 ton CO² per jaar. 

Het project ‘verlaging Dam Lateraalkanaal’ voorziet in een verlaging van een dam tussen De Maasplassen en het Lateraalkanaal, zodat bij hoogwater het Maaswater sneller weg kan stromen in het Lateraalkanaal. Zo heeft de damverlaging een positief effect op de waterveiligheid. Ook wordt het recreatieve fietsnetwerk versterkt door een fietspad op de verlaagde dam te realiseren. Tenslotte ontstaat er door de damverlaging letterlijk ontwikkelruimte voor initiatieven en 
ontwikkelingen in het Maasplassengebied via een compensatieregeling. Recent heeft de minister besloten dat dit project gerealiseerd kan worden. 

Wethouder Franssen en wethouder Zwijnenberg bedanken minister Harbers hartelijk voor zijn luisterend oor inzake de trillinghinder van de A73-tunnels. Ook waarderen zij het enthousiasme en inzet van de minister, het ministerie en RWS over de ontwikkelingen omtrent de Willem-Alexanderhaven en het Dam Lateraalkanaal.