Vitaal Munsterplein

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Vitaal Munsterplein

Vitaal Munsterplein

Via onderhoud en het plan Vitale binnenstad Roermond willen we ons Munsterplein vitaal houden.

Op het Munsterplein is grootschalig onderhoudswerk voorzien aan een deel van de verhardingen en het groen. Vooral het verbeteren van de beloopbaarheid van het middendeel van het Munsterplein en van de groene inrichting zijn hierbij belangrijk. Als eerste wordt een toekomstbeeld over de inrichting van het Munsterplein ontwikkeld. Passend binnen dat toekomstbeeld kan dat het onderhoudswerk worden voorbereid en uitgevoerd. Op deze pagina staan de berichten in actualiteit van boven naar beneden. 

Voortgang 1 augustus 2018

Via de bijeenkomsten en bijdragen van experts is een concept inrichtingsontwerp gemaakt. Dit conceptplan is besproken in de tweede klankbordbijeenkomst op 26 juni 2018, het verslag hierover is nog niet klaar. Het concept inrichtingsontwerp wordt samen met een uitvoeringsplan voor het onderhoudswerk aan het bestuur voorgelegd ter besluitvorming. De uitvoering van het onderhoud staat gepland in 2019, ook met het oog op het 800 jarig jubileum van de Munsterkerk in 2020.

Klankbordbijeenkomst 26-2-2018

Na de startavond is op 26 februari 2018 een klankbordbijeenkomst geweest over het uitwerken van het concept inrichtingsplan. De gegeven presentatie leiden tot veel overleg en reacties waarmee de planvorming vooruit kan.

Klik hier voor het verslag van de klankbordbijeenkomst op 26-2-2018.

Klik hier voor de presentatie van de klankbordbijeenkomst op 26-2-2018.

Startbijeenkomst 22-1-2018

Op maandagavond 22 januari 2018 was de openbare, goed bezochte startbijeenkomst voor het inrichtingsplan van het Munsterplein. De verkregen reacties en vele aanmeldingen voor de klankbordgroep vormde een goede start.

Klik hier voor de nieuwsbrief over de startbijeenkomst van 22-1-2018.

Klik hier voor de presentatie van de startbijeenkomst van 22-1-2018.

Projectomschrijving

Foto Munsterplein vanaf Leliestraat

Het Munsterplein vormt het hart van de binnenstad met kenmerkende gebouwen en groen waar veel van het stadse leven zich afspeelt, denk bijvoorbeeld aan de markten en evenementen die hier geregeld plaatsvinden. Dit samen met zijn historie maakt dat de gemeente zorgvuldig wil omgaan met aanpassingen op het Munsterplein. Voorafgaand aan de werkzaamheden wil de gemeente samen met belanghebbenden eerst de inrichting van het Munsterplein goed tegen het licht houden. Pas daarna volgt de technische uitwerking van de benodigde werkzaamheden. 

Foto Munsterplein vanaf Paradisstraat

Voor meer informatie over Vitaal Munsterplein kunt u contact opnemen met de heer G. Fraters van de afdeling Voorbereiding & Realisatie, telefoon (0475) 35 92 17 of per email: gooffraters@roermond.nl

De vitalisering van het Munsterplein komt mede tot stand met subsidie van de Logo provincie Limburg