Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Extra ondersteuning Nationaal Rampenfonds

Mensen die zich in een sociaal en financieel kwetsbare situatie bevinden en door het hoge water extra in de problemen zijn gekomen, kunnen via de gemeente een aanvraag indienen voor een extra uitkering van maximaal € 5.000,- uit het Nationaal Rampenfonds. Daarnaast is er mogelijk ruimte voor projecten van maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt een vraag indienen door het formulier voor inwoners of het formulier voor maatschappelijke organisaties in te vullen. Dit moet uiterlijk 15 mei 2022 ondertekend worden verstuurd naar: verzekeringenadministratie@roermond.nl

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld? 

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een speciale commissie die door de gemeente is aangesteld. Deze commissie bestaat uit mensen die actief zijn op sociaal maatschappelijk gebied en/of ervaring hebben met beoordeling van vergelijkbare aanvragen. Zij adviseren het Nationaal Rampenfonds. Het NRF beslist uiteindelijk wie de extra uitkering krijgt en kent deze toe.

Waarop worden aanvragen getoetst?

Dit wordt momenteel bepaald. Indien u twijfelt of u in aanmerking komt, adviseren wij u om evengoed een aanvraag in te dienen.

Wat is het Nationaal Rampenfonds?

In geval van een nationale ramp zamelt het Nationaal Rampenfonds geld in om hulpverlening te bieden aan de slachtoffers. Via de actie van giro 777 heeft het fonds 11,5 miljoen ingezameld voor de slachtoffers van de hoogwatercrisis in juli 2021. Het bestuur van het fonds heeft toegezegd dat dit bedrag namens de donateurs geheel wordt ingezet voor steun aan de slachtoffers.