Dansgroep The Movement - Yara Verstappen

Nieuwe subsidieregeling: Samenwerken in Cultuur

08 mei 2023
Nieuwsbericht

De gemeente Roermond investeert vanaf nu nog meer in kunst en cultuur! De samenleving in onze gemeente wordt steeds diverser en dat moeten we omarmen. Samenwerkingsprojecten die van grote sociaal-maatschappelijke waarde zijn en/of diverse doelgroepen aanspreken zorgen ervoor dat cultuur meer vanzelfsprekend wordt en dat iedere inwoner in aanraking komt met herkenbare verhalen of vertelvormen.

Met de nieuwe subsidieregeling ‘Samenwerken in Cultuur’ wil de gemeente Roermond een impuls geven aan verenigingen, culturele instellingen, culturele ondernemers en maatschappelijke organisaties om de handen ineen te slaan en in gezamenlijkheid betekenisvolle projecten te realiseren. Met als doel: vanuit gedeelde krachten en vernieuwende projecten een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie- en educatie in Roermond! 

De subsidie is onder andere bedoeld voor stichtingen en verenigingen of voor meer informeel georganiseerde groepen. Belangrijk is dat het project tot stand komt in samenwerking met minimaal één andere amateurkunstenvereniging, culturele en/of maatschappelijke partner.

De regeling verstevigt de culturele sector, verankert cultuur in andere domeinen en bevordert dat meer inwoners uit de gemeente mogelijkheden krijgen om mee te doen aan cultuur. Ook kunnen bijvoorbeeld door een combinatie met onderwijs, sport of jeugdzorg andere doelgroepen die eerder niet of in mindere mate aan culturele activiteiten verbonden waren meedoen. 

De volledige beleidsregel 'Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026' vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR695349