Grote carnavalsevenementen afgelast vanwege zorgcontinuïteit  

Alle grootschalige carnavalsevenementen in de regio, waar veel mensen op af komen, gaan tot nader bericht niet door. Hiertoe heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten. Een aantal evenementen rondom de opening van het carnavalsseizoen, de 11de van de 11de, worden daarom afgelast. Veel carnavalsverenigingen worstelden al met de vraag of ze deze evenementen konden laten doorgaan. Noord- en Midden-Limburg heeft momenteel het hoogste aantal coronabesmettingen van Nederland. Daardoor staat de zorg in de regio onder druk. Het verlenen van zorg komt mede in gevaar door het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel. Gekeken is naar het effect op de zorg van grote publieksevenementen die in november gepland zijn, zoals carnavalsevenementen rondom de 11de van de 11de.  

Veel gestelde vragen

Hoelang geldt de maatregel? 

Tot nader order. We wachten de persconferentie van 12 november af om verdere besluiten te nemen. Daarnaast monitoren we de cijfers van de zorg en de besmettingsgraad nauwgezet, om direct te kunnen schakelen indien nodig

Hoe zit het met Sinterklaasintochten? 

Daar wordt de volgende week in het landelijk veiligheidsberaad over verder gepraat. Vooralsnog is daar geen wijziging in. 

Hoe zit het met handhaving? 

Bij het intrekken van een vergunning is er geen sprake van handhaving. Verder gelden voor alle andere kleinschalige evenementen en activiteiten de nu geldende corona regels.

Wat gebeurt er met evenementen van dit weekend? 

Deze gaan door volgens de geldende coronarichtlijnen. In verband met het praktisch inregelen van de nieuwe maatregel gaat deze vanaf maandag 8 november in.

Waarom gaan andere grote evenementen wel door?

Er is gekozen om specifiek evenementen met een zogeheten “aanzuigende werking” niet door te laten gaan. Dit zijn evenementen waarbij - door de aantrekkingskracht- ook in de omgeving van het evenement veel meer drukte ontstaat. 

Daarnaast worstelen de carnavalsverenigingen zelf met het ethische vraagstuk. Hoe kunnen we een feestje vieren terwijl in onze regio zoveel besmettingen zijn? Kunnen we het wel door laten gaan? Hiermee is er een besluit genomen voor hen op korte termijn.

Hoe weten we nu welk evenement wel of niet doorgaat? 

Volgende week beoordeelt Veiligheidsregio Limburg-Noord in nauwe samenwerking met de gemeenten of alle overige niet-carnaval gerelateerde evenementen door kunnen gaan. Niet de grootte van het evenement staat centraal maar de impact die het kan hebben op toename van de coronabesmettingen en de druk op de zorg. Gemeenten zullen met de individuele evenementen in contact staan hierover.

Volgens landelijk beleid mogen de evenementen gewoon doorgaan. Waarom wijkt Noord- Limburg hier nou van af? 

Er is een oproep vanuit de zorgsector (ROAZ) in onze regio gekomen; In combinatie met de hoge besmettingsgraad in onze regio hebben we een afwijkende situatie vergeleken met de rest van Nederland. 

Waar ligt de grens voor wel of niet doorgaan? Wat is dan de definitie van een groot of klein evenement? Of wat zijn de criteria? 

Dat gaan we nog op beoordelen. Voor nu is er een uitspraak voor grootschalige carnavalsevenementen. Volgende week beoordeelt Veiligheidsregio Limburg-Noord in nauwe samenwerking met de gemeenten of alle overige niet-carnaval gerelateerde evenementen door kunnen gaan. Niet de grootte van het evenement staat centraal maar de impact die het kan hebben op toename van de coronabesmettingen en de druk op de zorg. Gemeenten zullen met de individuele evenementen in contact staan hierover.

Gaat carnaval wel door? 

Dat weten we nog niet; we wachten tot de persconferentie van 12 november. Dat is een belangrijk ijkpunt. Ook houden we de cijfers in de gaten. Op basis van de landelijke afspraken en de lokale trend zal hier op latere termijn een beslissing over genomen kunnen worden.

Hoezo is de druk op de zorgsector te hoog? De ziekenhuizen zijn toch juist weer geopend? 

Er was inderdaad sprake van een opnamestop. Dit is gelukkig weer voor de korte termijn opgeheven. De roep vanuit het ROAZ blijft echter onverminderd helder; de druk op de zorg is te groot en de oproep is dan ook om nieuwe besmettingen waar mogelijk zoveel mogelijk te vermijden. 

Komt er nog een schadevergoeding? Hoe wordt dit financieel gecompenseerd? 

Dit is nog niet duidelijk. Dit wordt op zeer korte termijn besproken. We komen hier zodra meer bekend is op terug.

Hoe verloopt het intrekken van vergunningen die al afgegeven zijn? En gaat mijn evenement door? 

Volgende week beoordeelt Veiligheidsregio Limburg-Noord in nauwe samenwerking met de gemeenten of alle overige niet-carnaval gerelateerde evenementen door kunnen gaan. Niet de grootte van het evenement staat centraal maar de impact die het kan hebben op toename van de coronabesmettingen en de druk op de zorg. Gemeenten zullen met de individuele evenementen in contact staan hierover.

Uw Reactie
Uw Reactie