Roermond herdenkt: 75 jaar vrijheid

Het logo van 75 jaar vrijheid (Roermond herdenkt)

Op zondag 1 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd van Nazi-Duitsland.

Generaal-majoor John B. Anderson stond aan het hoofd van de Amerikaanse troepen die Roermond op 1 maart 1945 hebben bevrijd. In de vroege ochtend van 1 maart 1945 trok de eerste Amerikaanse verkenner, Vincent von Henke, de stad binnen over de brokstukken van de Roerbrug op de Maastrichterweg. De Amerikanen troffen een ontvolkte en verwoeste stad aan.

Lees hier het volledige verhaal over de bevrijding van Roermond.

Roermond herdenkt 75 jaar vrijheid

Roermond, en de toenmalige gemeenten Maasniel, Herten en Swalmen werden op 1 maart 1945 bevrijd. Hier zal in het weekend van vrijdag 28 februari en zondag 1 maart 2020 bij worden stilgestaan. Tal van activiteiten worden vanaf januari tot en met 5 mei 2020 georganiseerd.

Programma 75 jaar bevrijding in Roermond

Opening tentoonstelling van Erik Munnicks met als titel: ‘Frontstad Roermond. Burgers in de vuurlinie in de Tweede Wereldoorlog’. Deze tentoonstelling is te zien van 23 januari tot en met 23 augustus 2020 in het Historiehuis in Roermond, Neerstraat 11.

De onthulling van het lichtmonument ter herdenking van de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz door burgemeester Rianne Donders – de Leest vindt plaats op zondag 26 januari om 18.00 uur op de Markt in Roermond.

Op 16 januari 2020 is in Rotterdam het Nationale lichtmonument Levenslicht onthuld. Het is een monument van 104.000 stenen (aantal slachtoffers Holocaust in Nederland). De stenen worden door middel van ultraviolet licht verlicht zodat het lijkt alsof de stenen ‘ademen’. Na de landelijke onthulling worden de stenen verspreid over de Nederlandse gemeenten. Ook in Roermond is dit tijdelijke monument van 26 tot en met 29 januari in de avonduren te zien op de Markt.

19.00 uur ECI cultuurfabriek Freedom Fest! *
Filmdocumentaire: ‘Gedeelde Oorlog’; documentaire over Limburg en Limburgers in de oorlogsjaren, bevrijdings- en wederopbouwperiode. Met medewerking van Frans Pollux en Ton Verhiel.

23.00 uur ECI cultuurfabriek Freedom Fest!
Terug naar Toen; Danceprogramma, speciaal in het teken van 75 jaar bevrijding.

Verder draaien in de ECI Cultuurfabriek diverse films rond het thema vrijheid.

14.00 uur ECI Cultuurfabriek Freedom Fest!
Opening van de expositie Het Vrijheidsbos. Expositie met speciale Vrijheidsbomen gemaakt door leerlingen van Midden-Limburgse en Duitse basisscholen in het kader van de 75-jarige bevrijding.

15.00 uur ECI Cultuurfabriek Freedom Fest!
Bevrijdingsconcert door Bigband Boesten in de popzaal. De toegang is gratis. Er dienen wel kaarten aangevraagd te worden (www.freedomfest.nl).

20.00 uur ECI Cultuurfabriek Freedom Fest!
Stravinsky’s L’histoire du Soldat.
Klassiek concert door de Philharmonie Zuid- Nederland.

Verder draaien in de ECI Cultuurfabriek diverse workshops voor kinderen en jongeren, films rond het thema vrijheid en Freedom Talks.

6.27 uur ECI Cultuurfabriek Freedom Fest!
Vannacht naar Dag; muzikale uitvoering bij zonsopkomst over oorlog en vrede van zangeres en actrice Quirine Melssen. Met aansluitend het Grote Vrijheidsontbijt.

10.30 uur ECI Cultuurfabriek Freedom Fest!
Workshop voor kinderen :‘The Mad Tea Party’
Kinderen maken samen een high tea met muziek, theater en dans voor hun ouders in de stijl van Alice in Wonderland. 
Verder in de ECI cultuurfabriek draaien diverse films rond het thema vrijheid.

11.45 uur. Herdenking Roermondse burgerslachtoffers en kranslegging bij het Oorlogsmonument op de begraafplaats Tussen de Bergen met o.a. medewerking van de Bond van Wapenbroeders en de heer John Vaessen van het Oude Kerkhof Roermond die vertelt over de opgraving en (her)begrafenis van de 13 Roermondenaren die op 26 december gefusilleerd zijn in het Elmpterwald.

12.45 uur Kranslegging bij de brug over de Roer  (herdenkingsbord Sergeant Vincent Von Henke) en kranslegging bij herdenkingsplaquette van Generaal-Majoor John B. Anderson op het parkeerterrein bij het politiebureau aan de Andersonweg.

13.15 uur vertrek stoet met historische legervoertuigen Santa Fe vanaf Andersonweg naar de Markt onder begeleiding van 3 muziekkorpsen (schutterij Wilhelmina Hingen, schutterij Sint Urbanus Montfort en schutterij Sint Urbanus Maasniel).

13.30 uur aankomst Markt; opstellen historische legervoertuigen Santa Fe die om 14.00 uur vanaf de Markt vertrekken voor een ‘Liberation route’ door Roermond, Swalmen, Herten en Maasniel.

14.00 uur herdenkingsbijeenkomst in de Sint Christoffelkathedraal met medewerking van de fanfare OLV Kapel in ’t Zand, aangevuld met muzikanten van Roermondse muziekverenigingen onder leiding van Patrick Spelthaen. Verder medewerking van Gé Reinders, Hans van Bergen, Margriet Laumen, Ylka Kolken, ensemble El Cambio, kinderkoor Basisschool De Stapsteen, de Roermondse Vrouwenraad, leerlingen van de Vincent van Goghschool, jeugd cultuurburgemeesters en de Jongerenraad.

15.30 uur einde herdenkingsbijeenkomst Sint Christoffelkathedraal en ‘Liberation route’ van Santa Fe met medewerking van de  Lowland Memorial Pipeband. Tevens aankomst bevrijdingsvuur uit Caenen ontsteken bevrijdingsvuur op de Markt in Roermond.

19.00 uur Theaterhotel De Oranjerie: Vrijheid maak je samen. Voor de pauze de jeugdopera Brundibár. Deze opera werd in de Tweede Wereldoorlog opgevoerd door Joodse kinderen in het concentratiekamp Theresienstadt. Na de pauze het programma 75 Jaor Vreej, een muzikale voorstelling met medewerking van lokale en regionale koren en muziekgezelschappen.

De ECI Cultuurfabriek organiseert in het kader van de 75-jarige bevrijding van Roermond tal van activiteiten in samenwerking met de welzijnsorganisatie Wel.kom, de scholenkoepels Swalm en Roer en SOML en de gemeente Roermond. Voor meer informatie en voor kaarten zie www.freedomfest.nl of www.ecicultuurfabriek.nl/freedom-fest.

 

Heeft u persoonlijke verhalen en/of beeldmateriaal?

Graag nodigen we u uit om in het kader van ‘Roermond herdenkt 75 jaar vrijheid’ beeldmateriaal en persoonlijke verhalen uit de tijd van de bevrijding van Roermond met ons te delen. 
Dat kan door contact op te nemen met team Kabinet via e-mail: 75jaarvrijheid@roermond.nl of telefonisch op nummer: 0475- 359587 of 0475- 359683. Organiseert u zelf een activiteit in het kader van de 75 jaar bevrijding dan kunt u ook contact opnemen. We nemen het dan op in de bevrijdingskalender.

Meer informatie

Onderstaande links van websites van landelijke en internationale organisaties geven meer informatie over activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding en de Tweede Wereldoorlog.

www.4en5mei.nl
www.75jaarbevrijdinglimburg.nl
www.limburgherdenkt.nl
www.liberationroute.nl
www.europeremembers.com
www.tweedewereldoorlog.nl
www.vfonds.nl

Uw Reactie
Uw Reactie