Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones

Het logo van de gemeente Roermond

Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad zes nieuwe bedrijveninvesteringszones (BIZ) -verordeningen en de bijbehorende heffing (= de BIZ-bijdrage) vastgesteld:

  • Verordening BI-zone Binnenstad Roermond 2021-2025;
  • Verordening BI-zone Bedrijventerrein Merum 2021-2025;
  • Verordening BI-zone Bedrijventerrein Roerstreek 2021-2025;
  • Verordening BI-zone Bedrijventerrein Stadsrand Noord 2021-2025;
  • Verordening BI-zone Bedrijventerrein Swalmen 2021-2025;
  • Verordening BI-zone Bedrijventerrein Willem Alexander 2021-2025. 

Voorwaarde voor de inwerkingtreding van de verordeningen is dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bijdrageplichtigen. Dit is wettelijk geregeld. De wet heeft bepaald dat er sprake is van voldoende draagvlak als:

  • de respons van de bijdrageplichtigen minimaal 50% is;
  • van de respondenten minimaal tweederde voor is;
  • de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Om het draagvlak te bepalen, organiseert de gemeente een stemming per BI-zone en hebben de bijdrageplichtigen in deze gebieden een speciaal stembiljet ontvangen. Deze stembiljetten zijn rondgedeeld door ambassadeurs. De stemperiode loopt van maandag 24 augustus tot maandag 21 september 2020 10.00 uur.

Bij voldoende draagvlak voor de BIZ wordt deze per 1 januari 2021 ingesteld voor de periode van 5 jaar.

De verschillende officiële stukken die bij deze draagvlakmeting horen vindt  u in ons raadsinformatiesysteem:

Meer informatie

Voor meer informatie over de BIZ activiteiten in uw BIZ-gebied kunt u terecht op de websites www.bizroermond.nl en www.parkmanagementmiddenlimburg.nl
Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Joop Timmermans jooptimmermans@roermond.nl 

Uw Reactie
Uw Reactie