Elkaar vinden en verbinden: organisaties zoeken elkaar op

Om artikel november 2019

Het vinden van nieuwe vrijwilligers én meer mensen bekend maken met de activiteiten, dat is een uitdaging voor ‘t Paradies, Maximina, BoodschappenPlusBus én het Toon Hermans Huis. Arno Janssen, manager van ‘t Paradies, kwam op het idee om dit gezamenlijk op te pakken en zocht de samenwerking op. Zo ontstond er iets wat tot heel wat mooie resultaten heeft geleid! 

Elkaar vinden en verbinden – ‘t Paradies, Maximina, Boodschappenbus Plus én Toon Hermans Huis zoeken elkaar op

Arno vertelt: “Vanuit een eerdere succesvolle ervaring in Meerssen bedacht ik het idee om met 4 partijen samen op de weekmarkt te gaan staan. Zo konden we mensen onder het genot van een kopje koffie uitnodigen voor het maken van een praatje en het leggen van contacten. Vanuit de gemeente kreeg ik alle medewerking van de marktmeester Dennie Nelissen die het idee direct omarmde. De uitvoering is bijzonder goed gelukt!” 

Ander publiek, ander gesprek

Een groep vrijwilligers heeft op 9 marktdagen op de weekmarkt bij het Munsterplein, op de Markt en bij de Donderberg gestaan. Elke keer waren er 4 mensen aanwezig uit de pool van 30 vrijwilligers. Een van die vrijwilligers is Annette van Borren (’t Paradies). Zij deelt haar ervaring. “Iedere markt was weer anders. Het leuke was dat we op deze manier elkaars organisatie leerde kennen. En dat we bijvoorbeeld nu weten wat Maximina doet. Veel meer dan taallessen voor mensen met een niet Nederlandse achtergrond. Dat wist ik niet. Je leert over andere culturen en ook hoe andere organisaties werken. Ook werden we aangesproken door toeristen die het een openbaring vonden dat wij dit vrijwillig deden en wij vonden het weer leuk om te delen waarom we op de markt stonden. Die afwisseling was erg leuk. Ieder gesprek vraagt weer om een andere aanpak. En het directe contact met anderen was waardevol.”

Het resultaat: van chauffeur tot kookcursussen

Er zijn maar liefst 28 mensen die interesse hebben getoond om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zo is er iemand die als chauffeur  van de BoodschappenPlusBus gaat werken, het Toon Hermans Huis heeft een nieuwe gastvrouw net als ‘t Paradies en bij Maximina is er iemand die gaat helpen bij het doen van klussen. Buiten dit mooie resultaat is er nog meer bereikt. De vrouwen van Maximina zijn over een drempel heen gegaan om ook op de markten buiten de Donderberg te gaan staan. Hun zelfvertrouwen is hierdoor enorm gegroeid. Het Toon Hermans Huis organiseert kookcursussen voor mannen met een naaste die kanker heeft of overleden is t.g.v. kanker. Behalve het koken wordt ook het lotgenotencontact gewaardeerd.  Maximina heeft nu haar keuken beschikbaar gesteld voor deze cursussen. En ‘t Paradies heeft ruimte beschikbaar gesteld voor de druk bezochte bijeenkomsten van het Toon Hermans Huis. Zo is er een hele mooie samenwerking ontstaan tussen alle partijen.

Het vervolg

En hier blijft het niet bij. Arno vervolgt: “ We hebben ideeën om meer voor elkaar te betekenen als het bijvoorbeeld gaat over de communicatie. We gaan elkaar vaker opzoeken om te kijken hoe we ook op lange termijn dingen samen kunnen gaan doen. De basis is gelegd door de samenwerking op de weekmarkten.” Annette vult aan: “Het idee is ook dat we als vrijwilligers eens een kijkje in de keuken kunnen nemen bij de andere vrijwilligers. We willen bijvoorbeeld een dag mee gaan draaien bij een andere organisatie. Zo wisselen we informatie uit en leren we elkaar en de andere organisatie beter kennen. En wie weet, gaan we een keer met een aantal vrijwilligers eten bij het restaurant van Maximina.” 

Vrijwilligerswerk. Ook iets voor u?

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen? Als bijvoorbeeld gastvrouw/gastheer, ontvangst bij de receptie, begeleiding bij activiteiten, het regelen van koffie en thee of bijvoorbeeld het zorgen voor het openen en sluiten van ruimten, neem dan contact op met:

Meer Om! inspiratie? 

Dit artikel stond eerder in de Om! krant. 

Blijf op de hoogte!

Ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij de gemeente Roermond?

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie