Wijziging afhaalsysteem met monocontainers uitgesteld

Afvalcontainers - monicontainers

Er is bezwaar gemaakt tegen de wijze van gunning van de aanschaf van de nieuwe afvalcontainers. Het college heeft daarop besloten om de opdracht alsnog Europees aan te besteden. Dit betekent dat de overgang van duo- naar monocontainers voor afvalinzameling in de gemeente Roermond wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. 

Tot 1 juli 2021 verandert niets aan de huidige wijze van ophalen via de huidige duocontainers. De gemeente informeert inwoners op korte termijn over de situatie na 1 juli 2021, waarbij zij ernaar streeft ten minste de huidige wijze van ophalen voort te zetten tot 1 juli 2022. De nieuwe Europese aanbesteding wordt nu opgestart. De opgehaalde informatie onder inwoners over de keuze van de container neemt de gemeente mee in de nieuwe aanbesteding.
 

Uw Reactie
Uw Reactie