Afhaalsysteem blijft tot juli 2022 hetzelfde

Afval containers

De inzameling van afval wordt tot 1 juli 2022 op dezelfde manier voortgezet: De duobakken voor GFT en restafval worden een keer per twee weken opgehaald.  Vanaf 1 juli 2022 wordt overgegaan op monocontainers. Daarnaast blijft het PMD een keer per week opgehaald. De inzameling van afvalemmers van 25L en 40L, die met name worden gebruikt in het centrum (wonen boven winkels) en in de gestapelde bouw, blijft een keer per week.

Monocontainers

De overgang van duo- naar monocontainers voor afvalinzameling in de gemeente Roermond is uitgesteld. Er is bezwaar gemaakt tegen de wijze van gunning van de aanschaf van de nieuwe containers. Het college heeft daarop besloten om de opdracht alsnog Europees aan te besteden. De overstap naar monocontainers zal hierdoor een jaar later plaatsvinden, namelijk per 1 juli 2022. 

Uw Reactie
Uw Reactie