Burgemeester Donders - de Leest treedt terug

Burgemeester Rianne Donders - de Leest

Burgemeester Donders – de Leest heeft op maandag 17 oktober in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad laten weten per 1 november terug te treden als burgemeester van de gemeente Roermond. 

 

--------------------------------------------

 

Geachte collegeleden en raadsleden,

 

De afgelopen (bijna) acht jaar heb ik, samen met u, mogen investeren in onze stad en de samenleving van Roermond, ons gemeentebestuur en de organisatie. Het was niet altijd gemakkelijk, zoals bijvoorbeeld ten tijde van de economische crisis en daarna de jaren met corona. Ook over de koers van de bestuurlijke ontwikkeling liepen de meningen soms stevig uiteen. Maar evengoed hebben we met elkaar veel besluiten genomen en nieuwe dingen in gang gezet, zoals een verbeterde regionale samenwerking en de organisatieontwikkeling.

 

In de afgelopen week hebben wij elkaar opnieuw gesproken over de manier waarop we in de ontwikkeling van ons bestuur willen investeren. Mij is duidelijk geworden dat mijn opvattingen en beeld daarover niet meer aansluiten bij de opvattingen van een meerderheid van onze gemeenteraad. Dit verschil lijkt onoverbrugbaar. 

 

Ik kan dan ook niet anders dan constateren dat er onvoldoende bestuurlijk draagvlak bestaat voor de wijze waarop ik graag vorm had willen geven aan de bestuurlijke ontwikkeling. Daar vloeit uit voort dat ik mijn rol en mijn opdracht als burgemeester niet volledig kan invullen, zoals ik dat graag zou doen. Daarvoor moet ik kunnen benoemen wat benoemd moet worden. Dat heb ik altijd gedaan.

 

Helaas is gebleken dat dit voor mij in mijn rol als burgemeester van Roermond steeds moeilijker wordt. Tegelijkertijd wil ik geen blokkades opwerpen die een verdere bestuurlijke ontwikkeling in de weg staan. Ik zal mijn taken daarom per 1 november aanstaande neerleggen. Laat helder zijn dat ik dit besluit met pijn in het hart neem en slechts omdat het niet anders kan. Ik zal Zijne Majesteit, door tussenkomst van de Gouverneur, verzoeken mij ontslag te willen verlenen als burgemeester van Roermond. 

Het is fijn, zo voelt dat, dat ik met veel plezier terug kan kijken op de enerverende periode die binnenkort achter mij ligt en waarin ik veel heb geleerd en ervaren. Van de stad en het leven in Limburg heb ik genoten. Van de dynamiek, de hartelijkheid, de muziek, het verenigingsleven, de trots van mensen op de stad en de manier waarop mensen hier nog voor elkaar klaar staan. Ook in tijden dat het moeilijk is. Een bijna dorpse nabijheid. En tegelijk heeft de stad een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Een ontwikkeling die ook door moét blijven gaan om voor toekomstige generaties dezelfde fijne plek te zijn om te wonen, werken of recreëren.

Deze stad heeft, gelet op de opnieuw onrustige tijden waarin we ons bevinden, behalve een daadkrachtig en ambitieus gemeentebestuur, vooral een verbindend bestuur nodig. Ik roep u op om die verbinding met elkaar, met de organisatie, de griffie en met mijn opvolger te blijven maken.  

Tot slot dank ik het gemeentebestuur voor de samenwerking en voor de betrokkenheid bij onze stad. Ik dank de organisatie en de griffie voor de hartelijke, warme en deskundige ondersteuning die ik heb mogen ontvangen.

Maar bovenal dank ik de inwoners van onze stad, die het hart vormen van Roermond. Dank u wel dat ik uw burgemeester mocht zijn. Het was een voorrecht en een eer. Ik zou het zo weer doen als ik opnieuw voor de keuze kwam te staan. Ik had dit burgemeesterschap op deze plek niet willen missen. Ik laat u en de stad nu los, maar neem u de rest van mijn leven mee in de vorm van talrijke herinneringen aan prachtige ontmoetingen.

Het gaat u allen goed!    

Rianne Donders-de Leest
Burgemeester Roermond