Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Samen gaan we afval nóg beter scheiden

Ondergrondse afvalcontainer

Restafval verbranden is duur. Het kost niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Daarom willen we ons afval maximaal scheiden en recyclen. Uit afval halen we nieuwe grondstoffen: zo leveren we als duurzame gemeente een bijdrage aan minder verspilling. Om dat te realiseren verandert de inzameling van glas en textiel.

Wat verandert er?

Start gescheiden inzameling wit en bont glas

Vanaf juli kunt u wit en bont glas op meer plekken van elkaar gescheiden aanbieden. U kunt aan de sticker zien welke container voor welk glas bestemd is. Ook hiermee zetten we een stap naar een beter hergebruik. Alleen wit glas kan gerecycled worden tot opnieuw wit glas. Als het wit glas bij bont komt, dan missen we de grondstoffen voor wit glas en wordt het verwerkt tot bont glas.

Start bovengrondse textielinzameling

In de ondergrondse textielcontainers wordt textiel vervuild doordat er ander afval bij gegooid wordt of door vocht in de container. Ook is de kwaliteit van het textiel soms niet goed. Hierdoor kan minder textiel opnieuw gebruikt worden. Bij ernstige vervuiling moet het zelfs als restafval verbrand worden. Om dit te voorkomen en de hoeveelheid en kwaliteit van textiel te verbeteren, staan er vanaf  juli bovengrondse textielcontainers in de gemeente. Bij het leeg halen van deze containers wordt het textiel meteen gesorteerd. Dat bevordert de kwaliteit. 

Uit onderzoek is gebleken dat er nog té veel textiel verdwijnt bij het restafval. Dat is zonde! Maak daarom gebruik van de textielcontainers.

Wat is er al veranderd?

PMD in één plastic zak

Sinds dit voorjaar mogen lege blik en drankenkartons samen met plastic verpakkingsafval in de doorzichtige plastic zak. Die wordt om de week bij u thuis opgehaald. PMD is de afkorting van Plastic verpakkingsafval, Metaal en Drankenkartons. Kijk voor meer informatie op www.roermond.nl/pmd

Waarom afval scheiden?

Niet alleen is scheiden beter voor het milieu; er wordt minder afval verbrand, maar het is ook beter voor uw portemonnee. Door te scheiden houden we het afvalsysteem betaalbaar. Nog bruikbaar afval bevat waardevolle grondstoffen en hoeft niet verbrand te worden. Het verbranden van restafval is kostbaar en dit werkt door in uw afvalstoffenheffing.

Uw Reactie
Uw Reactie