Belastingdienst stelt nummer en e-mailadres in voor Limburgse getroffenen hoogwater

Het logo van de gemeente Roermond

De Belastingdienst heeft een telefoonnummer en e-mailadres in werking gesteld om hulp te bieden bij belastingzaken omtrent hoogwater. 

Vanuit de belastingkantoren Maastricht en Venlo wordt ondersteuning aangeboden in overleg met betrokken gemeenten en andere hulpinstanties. 

Welke dienstverlening wordt aangeboden? 

Burgers en ondernemers die getroffen zijn door de watersnood kunnen hulp inschakelen omtrent belastingzaken. Dit is maatwerk. De persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden worden per hulpvraag bekeken.

Ondernemers kunnen denken aan diensten als: 

  • Hulp bij aangiften zodat deze sneller afgehandeld worden en teruggaven eerder verleend worden; 
  • Herstellen van (geautomatiseerd) opgelegde boetes bij het niet betalen van b.v. de BTW- en/of Loonaangifte; . 
  • Bespreken van mogelijkheden omtrent een versnelde behandeling van voorlopige verliesverrekening. 

Zowel burgers als ondernemers kunnen denken aan: 

  • Tijdelijk verlenen van uitstel van belastingbetaling; 
  • Hulp bij het tijdelijk stopzetten van motorrijtuigenbelasting. 

Uiteraard kunt u ook voor andere fiscale vragen in verband met de watersnood contact opnemen. 

Waar kunt u terecht? 

Als u vragen over belastingzaken heeft als gevolg van de watersnood, kunt u gebruik maken van het speciale telefoonnummer 088-15 42 600 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur). 

Uw vragen kunt u ook mailen naar wateroverlast@belastingdienst.nl

Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Uw Reactie
Uw Reactie