BIZ draagvlakmeting

Het logo van de gemeente Roermond

In oktober 2020 heeft de uitslag van de draagvlakmeting van een zestal Bedrijveninvesterings-zones 
(BI-zones) plaatsgevonden. Daarbij hebben we moeten constateren dat voor de BI-zone bedrijventerrein Roerstreek een negatieve uitslag aan de orde was. Voor de BI-zone bedrijventerrein Roerstreek en de BI-zone Centrum Swalmen is daarom een herdraagvlakmeting van toepassing.

Voorwaarde voor de inwerkingtreding van de verordeningen is dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bijdrageplichtigen. Dit is wettelijk geregeld. De wet heeft bepaald dat er sprake is van voldoende draagvlak als:

  • de respons van de bijdrageplichtigen minimaal 50% is;
  • van de respondenten minimaal tweederde voor is;
  • de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Om het draagvlak te bepalen, organiseert de gemeente een stemming per BI-zone en hebben de bijdrageplichtigen in deze gebieden een speciaal stembiljet ontvangen. Deze stembiljetten zijn rondgedeeld door ambassadeurs. De stemperiode loopt van maandag 22 februari tot maandag 22 maart 2021 12.00 uur. Bij voldoende draagvlak voor de BIZ wordt deze na publicatie ingesteld voor de periode van 5 jaar.

U vindt op deze pagina de verschillende officiële stukken die bij deze draagvlakmeting horen. 

Algemeen

BI-zone Bedrijventerrein Roerstreek

BI-zone Centrum Swalmen

Voor meer informatie over de BIZ activiteiten in uw BIZ-gebied kunt u terecht op de websites www.bizroermond.nl en www.parkmanagementmiddenlimburg.nl. Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Joop Timmermans via jooptimmermans@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie