Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Campings mogen open, mits ze zich aan de regels houden

Het logo van de gemeente Roermond

Inmiddels is ook het campingseizoen aangebroken. Begrijpelijk krijgen wij vragen van ondernemers of hun camping open mag. Het antwoord is; ja dat mag, mits de regels worden nageleefd. 

Ook hierin volgt de gemeente Roermond de maatregel  van de Rijksoverheid. Deze luidt als volgt:  ‘locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren’.

Concreet betekent dit dat de campinghouders ervoor moeten zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook moeten zij de overige geldende hygiënemaatregelen hebben getroffen. Is er horeca op de camping aanwezig? Dan gelden hiervoor de regels zoals die gelden voor alle horecagelegenheden. Alleen afhalen is toegestaan. Als deze regels niet worden nageleefd, dan kan een voorzitter van een veiligheidsregio  besluiten om de camping voor publiek te sluiten.

De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft met toelichtingen, vindt u hier: 

Uw Reactie
Uw Reactie