15 aanvragers voor coffeeshops op nieuwe locatie

Het logo van de gemeente Roermond

Vanaf 4 januari konden gegadigden hun aanvragen indienen om in aanmerking te komen voor een van de twee nieuwe vergunningen voor een coffeeshop in Roermond. Na sluiting van het aanvraagtijdvak hebben zich 15 aanvragers gemeld, waarvan zich inmiddels twee aanvragers hebben teruggetrokken.

Roermond is op zoek naar nieuwe locaties voor twee coffeeshops, waardoor de huidige twee op de Venloseweg en de Zwartbroekstraat op termijn verdwijnen. Dat is nodig vanwege de overlast op deze locaties. De huidige coffeeshops trekken jaarlijks ruim een half miljoen bezoekers, waarvan ongeveer de helft uit Duitsland. Ze zijn op deze locaties uit hun jasje gegroeid. Al lange tijd ervaren omwonenden overlast, met name vanwege het vele verkeer. Daarom is een traject gestart om ervoor te zorgen dat de coffeeshops daar verdwijnen. 

Niet in een woonwijk

Het aanvraagtijdvak, waarin potentiële gegadigden hun aanvraag konden indienen, liep tot en met 28 februari 2021. De aanvragers die niet volledig waren krijgen twee weken de tijd om de gegevens aan te vullen. De gemeente heeft vooraf strenge criteria opgesteld om zoveel mogelijk overlast voor de toekomstige omgeving te voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de coffeeshop niet in een woonwijk mag liggen en niet te dicht bij scholen of kinderdagverblijven. Ook weegt mee hoe de coffeeshophouder in spé overlast in de omgeving zoveel mogelijk voorkomt.

Onrust

Sommige mensen hebben al brieven of flyers ontvangen van potentiële coffeeshophouders. Burgemeester Rianne Donders: “Ik begrijp dat hierdoor onrust is ontstaan. Dat is vervelend. Er staat echter nog helemaal niets vast. In een zorgvuldig proces worden alle aanvragen nu uitgebreid beoordeeld.”

Vervolg

Verdere beoordeling moet uitwijzen welke aanvragen passen binnen de gestelde eisen en welke afvallen. Uiteindelijk worden er na zorgvuldige afweging twee vergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen daartegen nog bezwaar aantekenen. 

Uw Reactie
Uw Reactie