Meer financiële coronasteun voor culturele sector

Het logo van de gemeente Roermond

De gemeente Roermond heeft voor het behoud van de lokale culturele infrastructuur middelen van het Rijk ontvangen. Naast de Tweede steun- en herstelregeling culturele sector Roermond 2021, waar de culturele sector beroep op kan doen in geval van acute financiële nood, stelt de gemeente nu in samenwerking met de redactieraad van Maakplaats de subsidieregeling ‘Culturele Maakplaats Roermond 2022’ open. 

De subsidieregeling ‘Culturele Maakplaats Roermond 2022’ is bedoeld voor het (verder) ondersteunen en stimuleren van initiatieven, collectieven en makers om de bestaande culturele basis infrastructuur te verrijken en te versterken, maar ook om nieuwe culturele initiatieven te ondersteunen in de ontwikkeling zodat deze daadwerkelijk (binnen de geldende coronamaatregelen) worden gerealiseerd. Hiermee komen we tegemoet aan de oproep van het Rijk om ook “de veerkracht te ontwikkelen om de culturele infrastructuur en het cultureel ecosysteem wendbaar en weerbaar te maken voor de toekomst”. 

De regeling is bedoeld voor amateurkunstinstellingen, professionele culturele instellingen, ondernemers, andere organisaties en natuurlijke personen die activiteiten ontplooien op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Roermond.

Sterke en actieve sector 

De gemeente hecht aan een sterke culturele sector in Roermond en erkent de waarde die cultuur heeft voor haar inwoners en bezoekers. “Zeker nu het culturele leven al zo lang stil ligt, blijkt hoe belangrijk cultuur is voor de vitaliteit van onze gemeente en haar inwoners, maar ook voor werkgelegenheid en de lokale economie. Meedoen aan cultuur, of het nu als blaasmuzikant is bij de harmonie, in groepsverband een kunstwerk maken of genietend van een theatervoorstelling in het theater of op een festival, heeft veel positieve effecten op de gezondheid en sociale cohesie”, aldus wethouder Ferdinand Pleyte (Cultuur). Hij gaat verder “Maakplaats is een prachtig voorbeeld van een initiatief vanuit, voor en door de culturele sector. Projectontwikkelaars uit de sector staan klaar om makers te helpen initiatieven verder te ontwikkelen en voor te bereiden op daadwerkelijke realisering. De redactieraad adviseert ons college over de initiatieven op basis waarvan wij een besluiten over subsidieverleningen.”

Maakplaats zet in op de ontwikkeling en realisering van initiatieven met een bepaalde artistieke kwaliteit en die vernieuwend zijn voor Roermond. Daarbij heeft de redactieraad in de beoordeling van initiatieven ook oog voor het bevorderen van kansengelijkheid en inclusiviteit en de betrokkenheid van wijken waarmee diverse doelgroepen worden bereikt. Tot slot worden initiatieven beoordeeld op de mate waarin die participatie van inwoners, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en onderwijs bevorderen en het aantal bezoekers van Roermond vergroten.

Aanvraag indienen

Aanvragen op grond van de regeling Culturele Maakplaats Roermond 2022 kunnen online worden ingediend via deze website. De regeling sluit op 1 oktober 2022. Om een aanvraag in te kunnen dienen, moet u inloggen met uw DigiD. 

Meer weten?