Informatie coronavirus

nieuwsafbeelding coronavirus

In de regio Wuhan in China is er sinds december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus.

Inmiddels is het Coronavirus een meldingsplichtige A-ziekte. Dat wil zeggen dat als een patiënt zich meldt bij de huisarts, huisartsenpost of het ziekenhuis en er vermoedt wordt dat deze patiënt het coronavirus heeft, de arts dit meldt bij de GGD. De GGD is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.  De GGD-arts neemt contact op met de patiënt en gaat bij de patiënt op huisbezoek. Er wordt een slijmmonster afgenomen voor onderzoek. De arts gaat ook met de patiënt na met wie hij/zij contact heeft gehad en geeft instructie over hand- en hoesthygiëne aan de patiënt en de directe omgeving.

Situatie in Roermond

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de kans op besmetting met het coronavirus in Roermond vanwege het groot aantal bezoekers vanuit het buitenland aan onze stad. Wij hebben hierover nauw contact met de GGD Limburg-Noord. De GGD heeft aangegeven dat het, buiten de basishygiënemaatregelen zoals het RIVM adviseert, op dit moment niet noodzakelijk lijkt extra maatregelen te nemen richting het Designer Outlet Center in Roermond.

Wij houden u via deze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.                      

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus en veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van GGD Limburg-Noord en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij de gemeente Roermond?

 

Uw Reactie
Uw Reactie