Meld uw project aan voor het duurzaamheidsfonds!

Duurzaamheid

Gemeente Roermond heeft een subsidieregeling voor duurzame projecten vanuit inwoners: het Duurzaamheidsfonds 2021-2022. Hierin is nog ruim budget beschikbaar! Heeft u een initiatief dat gericht is op energieverbruik, het verminderen van (uitlaat)gassen, vergroening of een ander duurzaam thema? Kijk dan op www.roermond.nl/duurzaamheidsfonds of u in aanmerking komt voor de subsidie, voor alle specifieke informatie én het aanmeldformulier.

De subsidie is bedoeld als eenmalige ondersteuning voor projecten om te helpen met bijvoorbeeld de inhuur van expertise, communicatiekosten, oprichtingskosten, onderzoekskosten of voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. Het fonds is niet bedoeld om gebouwen van initiatiefnemers energiezuiniger te maken of voor de vergoeding van jaarlijkse kosten.