Compensatie voor verenigingen met hoge energierekening

Er komt een financiële compensatie voor verenigingen en maatschappelijke organisaties die de hoge energierekening niet meer kunnen betalen. De regeling waar zij een beroep op kunnen doen, is nu in voorbereiding. Vanaf 1 april a.s. kan de compensatie aangevraagd worden, omdat dan het daadwerkelijke verbruik bekend is.   

De compensatie is aan te vragen door verenigingen en maatschappelijke instellingen die een subsidie-relatie met de gemeente hebben en die door de gestegen energiekosten in financiële problemen zijn gekomen. Zij kunnen maximaal 75% gecompenseerd krijgen van wat ze in de periode oktober 2022 tot en met maart 2023 méér aan energiekosten zijn gaan betalen.

Lokale regeling

Met deze compensatieregeling loopt de gemeente Roermond vooruit op landelijke regelingen die voor verenigingen zijn aangekondigd. Echter, hierover is waarschijnlijk pas in mei 2023 meer duidelijk. Daarom komt de gemeente nu versneld met een lokale regeling. Binnenkort volgt meer informatie over hoe en onder welke voorwaarden de compensatie aan te vragen is. Dit gebeurt nadat het college van burgemeester en wethouders de regeling eind deze maand heeft vastgesteld. 

Voorschot

Voor een aantal verenigingen met acute financiële nood komt de regeling te laat. Zij dreigen de deur te moeten sluiten als er niet nu al iets gebeurt. Daarom heeft het college van B&W besloten dat zij een voorschot krijgen op de compensatie die vanaf 1 april kan worden aangevraagd. De verenigingen /instellingen om wie het gaat, zijn bij de gemeente bekend en al geïnformeerd.