Lokale evaluatie hoogwater gepresenteerd

Op 21 maart presenteerde de gemeente Roermond de lokale evaluatie van de hoogwateraanpak in juli 2021. Op regionaal niveau hebben de veiligheidsregio Limburg-Noord en het Waterschap Limburg al eerder hun leerevaluaties afgerond. De lokale evaluatie biedt belangrijke leerpunten voor de gemeentelijke inzet bij het hoogwater.

 In juli vorig jaar werd ook Roermond getroffen door een ongekende hoogwatercrisis. Honderden huishoudens moesten evacueren. Veel bewoners en ondernemers kregen te maken met de gevolgen van het stijgende water. Op initiatief van de gemeente Roermond werd tijdens een speciale informatieavond teruggeblikt op het hoogwater en de aanpak van de crisis. 

Volgens de betrokken instanties werd onze regio in juli vorig jaar geconfronteerd met een zeer extreme en onverwachte hoogwatersituatie. Burgemeester Rianne Donders: “Iedereen werd overvallen door de omvang en de snelheid waarmee het water steeg. Het was zo extreem dat we dit scenario zelfs nog nooit geoefend hadden. En tegelijk moeten we er vanwege de extremere weersomstandigheden rekening mee houden dat dit in de toekomst weer kan gebeuren. Daarom is het belangrijk dat we nu geëvalueerd hebben wat goed ging en wat een mogelijk volgende keer echt beter moet.”

Mensen konden tijdens de informatieavond vragen stellen aan de gemeente, de veiligheidsregio, het waterschap en aan Rijkswaterstaat. Donders: “Mensen hadden vorig jaar heel veel vragen na de hoogwatercrisis. Het persoonlijke leed bij getroffenen was groot. Veel vragen konden we destijds echter nog niet goed beantwoorden. Nu de evaluaties zijn afgerond, is er wél veel meer duidelijk. Daarom hebben wij het initiatief genomen om inwoners uit te nodigen, zodat zij alsnog de mogelijkheid kregen hun vragen en zorgen te delen.”
 
Een veelvoorkomende klacht van getroffenen is dat ze informatie en aandacht van de overheid hebben gemist tijdens de crisis. De betrokken instanties onderkennen dat. Donders: “De focus lag vooral op de gebieden waar acute veiligheidsrisico’s bestonden. Helaas hebben we hierdoor te weinig aandacht gehad voor de andere gebieden waar mensen weliswaar geen acuut gevaar liepen, maar wel getroffen werden door het water. Dat is voor ons een heel belangrijk leerpunt. Bij het opstellen van de nieuwe plannen zullen we bewoners, ondernemers en verenigingen intensief betrekken, zodat de lokale kennis en ervaring daarin een plek krijgt en initiatieven van inwoners zelf tijdens hoogwater optimaal gestimuleerd en ondersteund worden.” 
 
De hele evaluatie is terug te lezen op roermond.nl/hoogwater.