Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Evenementen vanaf 1 juli weer toegestaan

Het logo van de gemeente Roermond

Evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Dat is goed nieuws. Dat betekent weer een nieuwe stap naar meer ruimte, maar niet zonder regels. Naleving van de belangrijkste basisregels is met de nieuwe versoepeling belangrijker dan ooit.  

Dat vanaf 1 juli weer evenementen mogelijk zijn, wil nog niet zeggen dat het ook direct per 1 juli gaat lukken. De verwachting is dat de protocollen en noodverordening medio volgende week beschikbaar komen. Daarna kan pas een aanvraag voor vergunning worden getoetst waarna besluitvorming plaats kan vinden. 

Een evenement vergt voor een organisatie voorbereidingstijd. De verwachting is dan ook dat pas medio augustus weer evenementen echt kunnen gaan starten. Dat heeft onder andere te maken met de aanvraag van vergunningen, menskracht en het toetsen van de aanvragen aan de protocollen en de noodverordening. 

In het najaar staan er in Roermond de nodige reguliere evenementen ingepland. De voorbereiding en uitvoering op deze evenementen vergt vanwege de extra maatregelen, extra inzet. Daarom vraagt de gemeente om helemaal nieuwe initiatieven vooraf op haalbaarheid te bespreken met de evenementen coördinator, bereikbaar via evenementen@roermond.nl.

Regels 

Bij de toetsing blijft de 1,5 meter afstandsregel overal leidend. Bij kleine evenementen, zoals braderieën en jaarmarkten is daarnaast goede doorstroming en routing van belang.  Als er bij evenementen verder sprake is van een reservering, een vaste plek en een gezondheidscheck, dan is een onbeperkt aantal mensen toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan, dan zijn buiten maximaal 250 mensen toegestaan en binnen 100 mensen. Voor grote evenementen zijn deze randvoorwaarden een hele uitdaging. Soms zal de conclusie zijn dat het onmogelijk is om het evenement binnen deze kaders te laten plaats vinden.

Uw Reactie
Uw Reactie